Novodobá historie Bílého kamene

Průběžně zaznamenává J. Jerry Koš

Z širé hanácké roviny se severovýchodně od Velké Bystřice zvedá hradba lesem porostlých Oderských vrchů, které toto městečko převyšují víc jak o čtyři sta metrů nadmořské výšky. V lesním masivu, těsně pod vrcholem tohoto pohoří, při dobré viditelnosti září ze syté zeleně do daleka jasný, bílý bod.

Je to Bílý kámen.

Toto skalisko, odhalené v prudké stráni z lesního porostu je nejvyšším místem prastarého lomu, v němž po staletí těžili kámen převážně obyvatelé nedalekých obcí Jestřabí a Varhoště. Tak, jako řada míst libavského kraje, je právě i tento kus skály obestřen mnoha pověstmi (jde přibližně o sedm známých verzí) o chudém tátovi rodiny, zlém čertu a chytré ženě, která přetřením černého kamene na bílý zachránila muži jeho duši před peklem.
Nad skaliskem se rozkládá rozlehlá, zvlněná pastvina a toto romantické místo bylo již dávno v minulosti častým cílem společných výletů obyvatel přilehlých obcí z hanáckých rovin, jak to dokládají i dobové fotografie z počátku dvacátého století. Návštěvníci skálu pravidelně natírali vápnem a tím bylo dosaženo její optické viditelnosti – triedrem až z kopců protilehlé Drahanské vrchoviny.
Od padesátých let, kdy byl vytvořen vojenský výcvikový prostor Libavá, byl pochopitelně i konec nejen výstupům na tento jedinečný vyhlídkový bod, ale i výpravám do celé této části malebných Oderských vrchů.
Po odchodu sovětské armády počátkem let devadesátých se stále více ozývaly hlasy zejména od starších obyvatel Velké Bystřice po obnovení tradice jarních pochodů na Bílý Kámen. V tu dobu došlo shodou okolností ke šťastné konstalaci mezi bystřickou radnicí, velitelem 2. armádního sboru a velením libavské posádky. Velký fanda tohoto záměru, tehdy bystřický tajemník J. Koš požádal v Olomouci nedávno nastoupivšího přítele generála F. Podešvu o možnost realizace tohoto záměru. Protože bylo pochopení i u velitele VVP pplk. Janíčka a správce vojenského Újezdu Libavá pplk. Valoviče, byla akce na jaře roku 1994 na světě.
Příprava 1.ročníku však byla nesmírně náročná. Počínaje vyhledáním vhodné trasy, přes zajištění pyrotechnického průzkumu, vytýčení v naprosto neznámém terénu, propagaci a poučení účastníků, zpřístupnění vojenských objektů, zajištění zdravotní péče a telefonického spojení. Vše se však zvládlo a tak se jednoho jarního dne stala akce „Bílý kámen“ skutečností.
Popularita tohoto jednodenního výletu do Oderských vrchů neustále roste, každoročně se jí zúčastňuje stále více a více zájemců – nejen sportovců, mladých i starších, ale celé rodiny mají na tento víkend tradičně naplánován právě výstup na Bílý kámen.

Rozcestník k jednotlivým ročníkům

1. ročník (30. dubna 1994)

Dva dny před pochodem byla uspořádána s bystřickými obyvateli večerní beseda „Libavský kraj kdysi a dnes“, kterou připravil daskabátský kronikář pan Zatloukal s mnoha fotografiemi a zajímavými dokumenty. Přísálí kulturního domu bylo doslova našlapáno, dotazů a diskuzí bylo přebohatě – rozcházeli jsme se nečekaně až těsně před půlnocí.
Trasa pro turisty vedla na Bílý Kámen, přes Strážisko, na zámeček Bores, kde byla občerstvovací stanice. Z ní účastníci prošli přes Velkou Střelnou a na pozorovatelnu nad ní, dále pak vyznačenou cestou terénem přes Pazdernu do údolí Lichničky a podél potoka na železniční zastávku Smilov.
Cyklisté měli trasu stejnou a do Velké Střelné, odkud pokračovali do Města Libavá. Ti zdatnější mohli zvolit odbočku do Staré Vody k prohlídce opravovaného kostela a po návratu zpět přes Domašov a Jívovou do Velké Bystřice.
Hlavním pořadatelem akce byl tajemník OÚ Jaroslav Koš, pan starosta ing.Hradil měl na povel specielní skupinu – dva autobusy důchodců, s nimiž popojížděl po VVP na trase cyklistů včetně zastávky na Staré Vodě. Jeho zástupce Jan Bugno, který se podílel na přípravě turistické trasy, ji zase se svými bystřickými přáteli poctivě celou prošlápl.
Akce se zúčastnilo na 700 nadmíru spokojených milovníků pohybu a libavské historie převážně z Velké Bystřice a sousedních obcí – z toho byla téměř stovka důchodců v autokarech a 250 cyklistů.

2. ročník (29. dubna 1995)

Byl připraven ve znamení podstatného rozšíření výběru tras jak pro turisty, tak pro cyklisty. Příprava probíhala za zoufalých meteorologických podmínek, v chladnu, dešti a mlze, vytyčující skupiny si užily pravého libavského počasí do sytosti…
Turisté měli tento rok možnost mimo loňské trasy jít z Bílého Kamene poprvé i přes Varhošť a Hadovec do Daskabátu, odkud buďto autobusovým mostem do V.Bystřice či pěšky přes střelnice a domů. Ti nejzdatnější mohli z Boresu odbočit na Fidlův kopec, k pramenu Odry a údolím Olešnice se napojit na daskabátskou trasu. Tyto tři trasy se na dlouhá léta staly neměnnými a tvořily tak páteř celé akce.
Rovněž cyklisté si vybírali jednu z tří tras, které se a na menší změny opakují dodnes. Z loňské základní trasy mohli odbočit ve Velké Střelné na Zelený kříž a přes pramen Odry s turisty na Daskabát. Třetí trasa vedla z Města Libavá přes Starou Vodu do Podlesí, na Oldřůvky, přehradu Barnov , Křížovou a Potštát, na Zelený kříž a k pramenu Odry.
2.ročníku se zúčastnilo 981 osob, z nich polovina jela na kole.

3. ročník (8. května 1996)

Po dlouhé zimě bylo ještě v polovině dubna varhošťské údolí vysoko zaváto sněhem a ve vyšší části zcela neprůchodné. Do přírody tentokrát účastníci vyrazili po vydatné noční bouři, sluníčko však rychle její následky odstranilo.
Pořadatelé rozmístili právě v rozvalinách obce Varhošť několik písemných informačních stanovišť s dobovými fotografiemi těchto míst. Na zámečku Bores pak byla poprve malá výstava několika desítek fotografií a textů ze zajímavých míst z dávné minulosti libavského kraje (kopie z archivů p. Zatloukala a pplk.Valoviče připravil již tradiční hlavní pořadatel J.Koš, jemuž tato funkce připadla asi doživotně).
Někteří pasažéři tří autokarů důchodců využili možnost absolvování několika kratších tras pěšky, cyklisté měli své tři základní trasy rozšířeny o možnost průjezdu Slavkova a Ranošova – z „domašovské“ trasy byl poprve uskutečněn sjezd z Jívové do Hrubé Vody.
Tohoto ročníku se zúčastnilo 1.212 registrovaných osob – 157 důchodců, 316 pěších turistů a 741 cyklistů : z toho 267 dětí…(189 jich šlapalo na kole).

4. ročník (8. května 1997)

Tento ročník vešel do historie jako „mokrý“ – na akci byly výpravy z mnoha moravských i českých měst, jedna dokonce i z Prahy. Nikdo se nezalekl horší předpovědi počasí a ještě na nově zřízené občerstvovací stanici v sedle Strážné svítilo slunce.
Kolem jedenácté se však zatáhlo, mnohde padla známá libavská mlha a nenápadná přeháňka přešla ve vydatný, dlouhotrvající déšť, který každoroční slunnou idylku „Kamene“ změnil v prověrku turistické odolnosti v boji s nepříjemným vlhkem.
Lavina pláštěnek však vytrvale šlapala na vytyčených osách – ono jim ani nic jiného nezbývalo, protože VVP nezná mnohé vymoženosti civilizace a nezbývá než dojít do Smilova na vlak, nebo do Daskabátu na autobus. Mnozí cyklisté však absolvovali i tu nejdelší cyklotrasu přes Barnov i v tomto psím počasí.
Na akci bylo v den konání přihlášeno 1.313 účastníků – 346 turistů, 717 cyklistů a 250 důchodců, rodičů či prarodičů s dětmi v pěti autokarech. Pršet přestalo přesně v 16.30 – co byl čas, do kterého měli všichni účastníci VVP opustit : varhošťský čert čaroval …

5. ročník (8. května 1998)

Tento jubilejní ročník byl zatím nejúspěšnější ve své historii nejen nejvyšším počtem účastníků, ale především překrásným, doslova letním počasím – byl zhotoven první videozáznam celé akce.
Na všech již tradičních turistických a cyklistických trasách byl nádherný výhled do kraje ze všech libavských výšin, v důsledku odlesnění kůrovcem napadených svahů Strážné se kopec nad sedlem s parkovištěm stal vyhlídkovým bodem prvního řádu celé střední Moravy.
I Město Libavá krásně ožilo lavinou cyklistů, projíždějících tu celý den. Poprve tu byla otevřena nejen dobře zásobená hospoda, ale i rozsáhlý místní bufet, na náměstíčku, kde vyhrávala muzika, byla v činnosti dokonce i udírna. Cílem všech byl pochopitelně nově zrekonstruovaný větrný mlýn, připomínající fakt, že kdysi jich v tomto kraji byly desítky.
Ve Staré Vodě byly patrné velké pokroky na opravách vzácného kostela a jen málokdo si dal ujít procházku k nedalekému Královskému prameni.
Pořadatelé registrovali na 1.620 účastníků – po trasách se pohybovalo i šest autokarů s méně pohyblivými lidmi a rodinami s malými dětmi. V přihláškách se napočítalo 1.112 cyklistů!

6. ročník (1. května 1999)

I tento rok přispělo počasí k dalšímu lámání rekordů v počtu účastníků. Pořadatelé z AVK poprve prověřili možnost zvládnout lavinu přihlášek přímo na místě a v den konání akce a ke spokojenosti všech přítomných uspěli.
Péčí MěÚ Velká Bystřice byla při této příležitosti vydána poslední, obsáhlá pětistránková verze pověsti o Bílém Kameni neznámého autora, kterou mohli účastníci na prezentaci získat.
Již na svazích Strážné se husté davy postupně rozčleňovaly, zcela vyjedly první občerstvení na parkovišti v sedle a podobný osud čekal i perfektně zásobené stanovitě na zámečku Bores, kde zmizely stovky řízků, desítky litrů guláše, půl metráku párek a moře piva – a to vše do jedné hodiny odpolední.
Pracovníci Vojenských lesů na naši prosbu vytěžili přerostlé stromy v okolí Bílého kamene a účastníkům se tak otevřel nádherný výhled do kraje, který znali naši předkové z počátku dvacátého století. Kámen byl po dlouhé době čerstvě nabílen a zářil daleko do kraje.
Poprve se nám podařilo zajistit i zpřístupnění interiéru starovodského kostela, kde pan Zatloukal připravil zajímavou expozici s poutavým odborným výkladem.
Letošního putování za krásami Libavé se zúčastnilo přes dva a půl tisíce nadšených účastníků i z Čech, Slezska, Brna, Zlína a dalších míst. Jen cyklistů přijelo přes 1.900 – pořadatelé registrovali, že celá třetina zúčastněných jsou děti a mládež…

7. ročník (1. května 2000)

Kvalitní informovanost ve všech médiích včetně internetu, lákavá možnost projetí celoročně uzavřeného libavského vojenského prostoru a v neposlední míře téměř letní počasí – to ve přispělo k úspěchu i k překonání loňského rekordu v počtu účastníků.

Malá obec Mrsklesy byla doslova obležena auty převážně mimookresních účastníků z celé republiky, v centru obce u kulturního domu v záplavě stovek krásně barevných dresů to vypadalo jako na Tour de France . Vzorně zorganizovaná prezentace stačila tyto neustále přijíždějící davy perfektně registrovat a vybavovat nejrůznějšími písemnými podklady, mapami a dalšími instrukcemi naprosto plynule.
Prezentací prošlo neuvěřitelných tři a půltisíce sportovně založených jedinců, z nich přes 1.400 tvořili ti mladí do patnácti let – počet turistů, kteří jsou již tradičně ve značné menšině lze jen odhadnout na 500-600 hlav.
Každá registrovaná skupina si vybrala některou z osmi připravených tras a pustila se hned do nejtěžší části – překonání 310 metrů výškového rozdílu při výstupu do sedla Strážné. Ten letos enormně znepříjemňoval vyprahlý, po zimním posypu ještě nespláchnutý povrch – pivo či limo na vrcholové občerstvovací stanici bylo pak jasnou zákonitostí.
Odměnou všem byl překrásný výhled z výšiny nad parkovištěm a zejména pak pohoda na skalisku opravdu bílého kamene uprostřed lesního masivu Strážné. Z něj se pak skupiny postupně rozjížděly na všechny strany a rychle se dostávaly do podstatně klidnějších zón vojenského prostoru – jen na translibavské magistrále bylo neustále rušno a to do pozdních odpoledních hodin.
Největší počet cyklistů jel nejtěžší trasu – přes Starou Vodu, Barnov a Potštát, na níž byla opravdovou perlou nedávno opět napuštěná přehrada na řece Odře. Všichni účastníci akce si mohli prohlédnout zbytky mnoha starých libavských obcí, o nich vydávala svědectví zajímavá výstavka na zámečku Bores. Vojáci nám opět umožnili přístup na nejrozlehlejší pozorovatelnu nad Velkou Střelnou, ve Městě Libavá se těšil pozornosti renovovaný větrný mlýn, připomínající, že ještě po válce bylo Libavsko opravdu krajem větrných mlýnů.
K naší radosti se na nově povolenou trasu pro rodiče s dětmi (symbolicky nazvanou „Juniorka“) vydalo snad osm stovek spokojených budoucích cyklomistrů, mezi nimiž byla i šestiletá škvrňata! Pramen Odry tak v tento den navštívilo několik tisíc účastníků, protože čtyři z osmi tras se nad ním spojovaly.
Na letošním „Kameni“ bylo tak najeto přes 150. 000 cyklokilometrů – na kterých došlo zákonitě i k několika pádům, z nich naštěstí jen jeden skončil v nemocnici a to jen proto, že dotyčný neměl přilbu – vzhledem ke krosovému charakteru tohoto podniku a hlavně odlehlosti od civilizace by přilba měla být v budoucnu podmínkou účasti. Po letošních zkušenostech dojde zřejmě v zájmu ochrany zdejší přírody k zákazu jízdy na kole terénem a lesem k Bílému kameni, což platí i o prameništi řeky Odry.

Ohlasy účastníků tohoto ročníku vyznívají pro pořadatele velmi příznivě. I velení libavské posádky s potěšením konstatovalo ukázněnost drtivé většiny účastníků, čím byl dán základ pro pořádání dalšího, již osmého ročníku této stále populárnější cykloturistické akce. Zájemcům o zajímavý okruh podzimní libavskou přírodou připomínáme, že „Strážná 2000“ se jako 5.ročník jeden v sobotu 2.září, kdy zdolání Strážné na čas není podmínkou účasti.

8. ročník (1. května 2001)

Vejde do historie zřejmě jako nejúspěšnější, protože za pěkného počasí se ho zúčastnilo 4.038 registrovaných jedinců.
Záměr organizátorů otevřít přístup do VVP ze čtyř stran (Mrsklesy – Město Libavá – Nové Oldřůvky – Zelený kříž) byl sice pro pořadatele nesmírně náročný, ale účastníky plně doceněný: poprve došlo k podstatnému rozptýlení tohoto velkého množství osob – byla odstraněna nepříjemná úvodní koncentrace tisíců na úvodním kopci Strážné. K tomu dopomohlo i ztrojnásobení doby možného nástupu do VVP – místo dvou hodin mohli zájemci zahájit akci mezi sedmou a třináctou hodinou.
Další, doslova převratnou novinkou pro cyklisty byl fakt, že si svoji osu mohli volit sami – nebyly stanoveny žádné přesné okruhy, ale jen jednotlivé komunikace, které mohli účastníci použít libovolným směrem. Vybavení všech mapovými plánky je u pro Bílý Kámen tradicí a jízda podle tohoto mapového podkladu v této doslovné divočině byla pro všechny nevšedním zážitkem.
Podle zhodnocení z armádních kruhů se k radosti a úlevě pořadatelů dovídáme o tom, že letos byli účastníci nejukázněnější ze všech pořádaných ročníků, což je důležitým ukazatelem pro zodpovězení otázky, zda bude povolen i ročník devátý. Po nedávném společném jednání velitele VVP Libavá, přednosty Vojenského újezdu Libavá, představitelů města a AVK Velká Bystřice bylo dohodnuto již dnes zahájit přípravy dalšího ročníku – akce Bílý Kámen je totiž v republice zcela ojedinělá, účastníkům má co nabídnout a její absolvování je opravdovým, byť fyzicky náročným zážitkem.
Čtveřice výše uvedených subjektů bude příští rok vystupovat jako spolupořadatelé rozsáhlého jednorázového otevření vojenského prostoru – a to je pro další historii Bílého Kamene skvělé.

9. ročník (1. května 2002)

Cykloturistická akce „Bílý kámen 2002“, pořádaná 1.května Auto-velo-klubem a Městským úřadem Velká Bystřice ve spolupráci s velením VVP Libavá a Vojenským újezdem ve Městě Libavá přilákala v krásném letním počasí 4.040 registrovaných účastníků především z řad cykloturistů, co znamená překonání devítiletého historického rekordu v počtu zúčastněných.
Čtyřech přístupů na území VVP Libavá využila ke vstupu řada zájemců z Olomouckého, Moravskoslezkého, Zlínského i Jihomoravského kraje.
Mezi účastníky bylo několik desítek batolat, vezených na tandemech či zádech pohybumilovných rodičů. Úctyhodný je výkon několika set seniorů v důchodcovském věku, jejich fyzické výkony mnohokrát vyrovnaly, ba i překonaly výsledky snažení mnohem mladších generací.
Jako každý rok, kdy na území VVP Libavá při této akci najedou účastníci celkem desítky tisíc cyklokilometrů, došlo i letos k několika nebezpečným pádům, které však nakonec skončily jen lehčím zraněním příliš razantních jezdců. Mnohé doslova zbytečné zranění hlavy lze přičíst na úkor lehkovážnosti účastníků, kteří nerespektují apel pořadatelů na užití ochranné přilby, po čem krosový charakter akce přímo volá. Díky letošnímu rozšíření signálu mobilní sítě Telecomu po území VVP Libavá bylo pořadateli postiženým poskytnuto neprodlené lékařské ošetření, které eliminovalo jakékoliv další zdravotní následky.
Podle vyjádření přednosty Újezdního úřadu pplk.Ing.Kubisy byla akce pořadatelsky dobře zajištěna a ukázněnost drtivé části několika tisíců účastníků dala reálný předpoklad k tomu, aby v následujícím roce byl uskutečněn jubilejní X.ročník této populární akce, která svým charakterem a rozsahem nemá v České republice obdoby.

10. ročník (1. května 2003)

Kapky vydatného deště bubnující v půl třetí ráno na parapet okna znamenaly nepříjemný budíček pro mnohé z pořadatelů tohoto jubilejního ročníku letošního „Kamene“, jak důvěrně nazývají desetitisíce cykloturistů z celé republiky tento naprosto ojedinělý podnik po vysočině Oderských vrchů vojenského výcvikového prostoru Libavá. V tuto chvíli ani ten největší optimista by se nevsadil, že ještě dnes bude překonán desetiletý rekord v počtu účastníků akce, na kterou se letos hlásily desítky výprav ze všech koutů naší vlasti.
Krátce po sedmé ráno vak svítí slunce, slábnoucí vítr rozhání zbytky mračen i chmury z čela hlavního pořadatele Jerryho. Malá vesnička Mrsklesy je zalehnuta kobercem pestrobarevných dresů cyklistů a turistů, jejich nekonečný proud od Velké Bystřice po dlouhé hodiny protahuje návsí, kde desítka zkušených pořadatelů téměř bez čekání vybavuje účastníky propozicemi, mapami a podrobnými údaji o možných trasách.
Již třetí rok je uplatňován osvědčený systém, umožňující každému účastníku či skupině vytvořit vlastní trasu na přesně zadaných komunikacích, které k použití letos povolil přednosta libavského vojenského újezdu plk.Kubisa. Pořadatelé přislíbili jejich pohlídání, zdvojnásobili svůj počet o další kamarády, převážně cyklisty a trampy, kterým není lhostejný osud Bílého kamene. Podaří se tu lavinu pohybuchtivých těl a stříbřitých strojů zvládnout?
I když je pětikilometrové úvodní stoupání na Strážnou zákonitě překrásně „nalepené“, hřbet oderského evropského rozvodí brzy účastníky rozptyluje. Letos se začíná plně projevovat blahodárnost zpřístupnění prostoru ze čtyř stran – proti loňsku začíná svoji pouť v Oldřůvkách dvojnásobek, v městě Libavá trojnásobek a na kozlovském Zeleném kříži dokonce čtyřnásobek účastníků!
Vojáci, lesáci i policisté tentokrát vzali kontrolní činnost naprosto odpovědně a téměř desítka gazíků i dalších služebních vozů projíždí křížem krážem zakázanými prostory a vyhledává neukázněné skupiny či jedince. Samozřejmě se našli (a je s nimi zahájeno drahé přestupkové řízení), zdrcující většina 99,99% vak respektuje pořadatele rozestavěné na šestnácti nejexponovanějších bodech s označenými auty a výstražnými tabulemi.
Mezi nejsvižnější sportovce v tisícových pelotonech patří i mladý velkobystřický starosta Marek Pazdera ze spolupořádajícího městského úřadu, který na nejtěžší trase kontroluje, jak je akce připravena. Několikahodinové dramatické pátrání po ztraceném čtrnáctiletém chlapci má i díky policii šťastný happy-end, vojenská stanice první pomoci na boresském zámečku hlásí jen několik odřenin a zaplaťpánbůh žádný strašidelný pád z kola jako loni a k naší radosti má letos dvojnásobek cyklistů doporučené ochranné přilby. Nálada mezi účastníky je výborná, protože sluníčko většinou svítí ale není vedro, noční deštík okoupal jarní zeleň a ani v terénu se nepráší, vítr v této krajině, kde se kdysi lehce živilo přes dvacet větrných mlýnů je v normálu a později odpoledne dokonce zcela utichá.
Hlavní občerstvovací body – Strážná, Bores a náměstí Libavá – vydržely hlavní nápor, leč v závěru jsou udolány: hektolitry piva, stovky řízků, metráky párků, nespočet hrnců gulášů, celá hejna makrel, lódny uzených žeber a několik selat velikosti prasat bere kolem třetí hodiny za své – hladoví sportovci vítězí.
Kolem třetí se Bores začíná žlutit sjíždějícími pořadateli, podávajícími hlášení ze stanovišť v jednoznačně pozitivním tónu. Účastníci daná omezení a vymezení respektovali mimo jiné i proto, že ti s tou žlutou pořadatelskou visačkou „na druhé straně bariéry“ byli jejich kamarádi, převážně také cyklisté z pořádajícího Auto-velo-klubu, který měl na sobě tu nejtěžší kládu úkolu zajištění vlastního průběhu. A drtivá většina účastníků, z nich mnozí se na tato místa každoročně vrací, si uvědomuje odpovědnost za existenci či neexistenci tohoto zcela ojedinělého cykloturistického podniku. Poděkování účastníkům patří i za neznečišťování přírody – pořadatelé měli tento rok s úklidem tras opravdu jen minimální práci.
Podle prvního sčítání účastníků se zdá, že do loňského rekordu 4.040 kusů přece jen pár stovek hlav schází, což se připisuje nočnímu dešti a ranním mrakům. A další den po přičtení ji dříve odbavených posádek šesti našlapaných autokarů docházíme k radostnému zjištění, že stávající početní rekord byl překonán o 16 kusů – ten nový činí 4.056 osob! A to jsme samozřejmě nepočítali celou řadu batolat, asi šestnáct psů a dva koně…
Závěrem bychom rádi poděkovali za spolupráci pracovnicím a pracovníkům Městského úřadu Velká Bystřice, újezdního úřadu vojenského újezdu Libavá, vojenské posádce VVP Libavá, pracovníkům Státních lesů Lipník, sestavě bystřického Kulturního střediska, posádkám vojenské policie AČR i bystřické Policii ČR, kteří se všichni na zajištění tak rozsáhlé akce podíleli.
Mé osobní poděkování však patří především třiceti kamarádům a kamarádkám, kteří vyslyšeli mé SOS a bez váhání nastoupili na nově zřízené regulačně-kontrolní posty po celém území VVP. Zde se tak říkajíc lámal chleba – hrozilo, že tak náročné požadavky vojáků prostě nejsme schopni splnit a máme pro další léta prostě po „Kameni“.
Nemáme – vyjádření spokojenosti samého přednosty újezdního úřadu plukovníka Ing.Vladimíra Kubisy na závěr akce je předpokladem, že Bílý kámen zahájí psaní své zajímavé historie i v dalším desetiletí své opodstatněné existence.

11. ročník (1. května 2004)

Jedenáctý ročník této rozsáhlé akce proběhl na ploše 327km2 vojenského výcvikového prostoru Libavá, na nichž bylo v mapách a z části přímo v terénu vytyčeno na 160 kilometrů povolených komunikací, z nichž si sami účastníci volili nejrůznější kombinace tratí.
Letošního ročníku se zúčastnilo 3.752 osob, 12 psů a 3 koně (rekord byl utvořen na X.ročníku počtem 4.056 osob), z čehož bylo 3.207 cyklistů, 320 turistů a 225 autokarových turistů-převážně důchodců.
Na jednotlivých vstupních stanovištích prošli účastníci v těchto počtech:
Nové Oldřůvky 86
Kovářov (Potštát) 128
Město Libavá 190
Zelený kříž (Kozlov) 1.008
Mrsklesy 2.340
Během akce několikrát úspěšně zasahovala vojenská lékařská služba ze svého stanoviště na zámečku Bores, nejvážnější byl otřes mozku cyklistky, které upadnutý blatník zablokoval přední kolo a při pádu si zranila hlavu nechráněnou přilbou. Několik jedinců podcenilo své fyzické síly v náročném terénu a museli být vyčerpáni odvezeni mimo území VVP.
Letošní Bílý kámen byl dobře zajištěn nejen organizačně, ale i po stránce občerstvení, které mohli účastníci využít na sedmi místech rozlehlého vojenského prostoru.

Mozaika kamínků z „Kamene“…

 • hlavní nápor účastníků byl veden jako vždy přes KD Mrsklesy, tisícové davy však pořadatelé odbavovali bez nejmenšího zdržení – po posilnění jídlem i nápoji v protější hospodě i na návsi se vyráželo vzhůru pětikilometrovým stoupáním na Strážnou…
 • tři koně s jezdci žádným vstupním stanovištěm evidentně neprojeli, byli spatřeni ostražitými pořadateli na horizontu varhošťské prérie…
 • velkobystřický starosta Ing.Marek Pazdera na letošní ročník BK intenzivně trénoval, měsíční posilovací program se však smrskl jen na malé projížďky po městečku, přesto však projel vojenský prostor doslova křížem krážem…
 • nárůst obliby Města Libavá jako nástupiště na BK byl podstatný : pětinásobný v porovnání s loňskem – cyklisté zde dojížděli s koly na střeše aut a po zaparkování zde vyráželi na krásné okruhy…
 • několik skupin nastoupilo po předchozí dohodě proti sobě ze severu i z jihu – po zajímavě zvolených trasách si na Boresu vyměnili klíče od aut a ujížděli do opačných východišť …
 • přiznejme si, že ne vždy a ne všude chodili turisté vlevo a cyklisté jezdili vpravo, ale to co mezi námi předváděla některá „domorodá“ auta, bylo trestuhodné. Majitelé permanentek byli asi šílení, že „jejich“ silnice dnes nepatří jen jim…
 • zámeček Bores byl i letos oázou pohody, který nikde jinde ve VVP nemá obdoby: davy cyklistů se rozložily po zeleném pažitu trávníku a zaslouženě převážně při pivečku trávily řízek, párek či skvělý guláš, po kterém se krátce po poledni jen zaprášilo…
 • pořadatelům došla nabídka veřejného vystoupení v přírodě: jistý zájemce chtěl v okolí Bílého kamene rozeznít sadu svých bubnů – vyklubal se z něj skutečný Afričan, student olomoucké UP…
 • v mrsklesském KD prezentoval svoji novou knihu „Z cest po světě“ sám autor a skvělý cyklista Josef Kozák z nedalekých Hostkovic. Při prohlídce zakoupené knihy jsem se rděl studem, že jsem ani tu zmenšenou republiku do dnešního dne na kole nedokázal objet…
 • na následném pondělním hodnotícím pořadatelském potlachu AVK se sjeli málem všichni z téměř půl sta pořadatelů klubu. Zde bylo vzneseno na dvě desítky návrhů na další zlepšení Bílého kamene v příštím ročníku…
 • s řadou dobrých nápadů přispěchal mejlově i kamarád Petr Lelek z Oder a mimo poděkování za přípravu akce nabídl i zajímavou spolupráci s Kulturním domem v Budišově, kterou příští rok určitě uskutečníme…
 • na Bílý kámen zbrojily i České dráhy, jak bylo hlášeno, posílili přepravní spoje pro cyklisty jak do Domašova, tak ze Suchdolu n.O. – vítáme!
 • krev tekla nejen na tratích „Kamene“ z účastníků, ale i z pořadatelů. Pety z Citova na stanovišti Křížová při obsluze žíznivých cyklistů se zranil nožem na předloktí tak nešťastně, že museli ujíždět se zaškrcenou rukou do Hranic-leč při vyhledávání první pomoci v Potštátě narazili na paní doktorku, která slavila své padesátiny – ta se s chutí dala do štrykování a za hodinku už stanoviště fungovalo…
 • letošní „Kámen“ byl mezinárodní! V Městě Libavá byl do víru akce stržen davy nadšený anglický pár, náhodně tudy jedoucí. Pořadatelům pomohla hbitě překonat jazykovou bariéru neznámá cyklostudentka, které tímto dodatečně děkujeme…
 • mezinárodní punc získala akce i neplánovanou účastí německého patrového autokaru, který byl zadržen pořadateli v Nových Oldřůvkách. Na úzké silnici neměl nárok na otočení, „bumášku“ k vjezdu měl a tak byl propuštěn padákem dolů k Barnovu. Pořadatelům došlo pochybení až později – měli je zkasírovat v eurech!
 • do připravovaných nových map akce 2005 pro cykloturisty i turisty budou pro rychlou orientaci při volbě trasy na povolených komunikacích uvedeny dílčí vzdálenosti jednotlivých úseků mezi významnými křižovatkami, jak je tomu běžně v automapách…
 • podařilo se nám zjistit, že již vzpomínané přestupkové řízení je zahájeno se skupinami cyklistů, kteří své povolenky mají kódovány znaky C-4, K-03, E-11 a P-3. Dále je stíhána početná skupina, která nerespektovala pořadatele a pronikla do zakázaného prostoru od pramene ve Staré Vodě
 • těsně před vypršením limitu k opuštění VVP jsem sledoval u Jestřebí přijíždějícího cyklistu, evidentně sprostě nadávajícího. I bodře jsem ho oslovil „Co, co kamaráde, copak se přihodilo?!?“ On bez přestání pokračoval v nepublikovatelných nadávkách dál a já se obával, že patří za ním schlíple jedoucí znavené paní. Ne – on klel na již pátý kilometr silnice dlážděné kostkami, které zdolával na silničním speciále – s galuskami…
 • velkému zájmu se těšila nová účastnická razítka AVK – symbol vycházejícího slunce nad pohořím Strážné – která rychle plnila stránky různých záznamníků a cancáků. Na Zeleném kříži švarná sedmnáctka projevila zájem o jeho otisk přímo na kůži svého pozadí, tuto službu však odmítla od velmi ochotného chlípného pořadatele (Pepin) a svěřila se jeho důvěryhodné ženě…

Tak tolik snad pro vaši informaci – na radnici pak bylo dohodnuto, že informace o přípravě XII. Bílého kamene budou podávány přes tyto stránky již od března 2005, včetně zveřejnění propozic ihned po jejich schválení, dále popis povolených tras, dohodnuté změny a tak dále s jediným cílem: zvýšením včasné informovanosti dosáhnout i potřebné odpovědnosti všech účastníků.
Vždyť o náš „Kámen“ nechceme přijít nikdo…
J.Jerry Koš

12. ročník (30. dubna 2005)

Jaké to bylo na dvanáctém Bílém kameni? (I.)

Jako každý rok, přinášíme i letos obsáhlejší reportáž o Bílém kameni – akci, která významným způsobem zviditelňuje nejen krásy části jinak nepřístupných Oderských vrchů, ale město Velkou Bystřici a její Autoveloklub jako pořadatele především. O tom, že to letos byl podnik zvláště zdařilý, svědčí následující řádky.

 • byl překonán rekord v počtu účastníků o 357 osob z roku 2003 : nový rekord činí 4.413 osob, do kterého nebyla započítána dítka „podklikové“ tělesné výšky, dva koně a posádky čtyř přípřahových kabrioletů za kolo s obsahem batolat…
 • ročníku se zúčastnilo celkem 3.845 cykloturistů, 308 důchodců a rodičů s dětmi v sedmi autokarech a 281 hrdinných pěších turistů…
 • šesti povolených vstupů do prostoru akce využili cyklisté a turisté následovně:
  Mrsklesy 2.192 osob
  Zelený kříž 1.086 osob
  Město Libavá: 281 osob
  Potštát-Kovářov 179 osob
  Nové Oldřůvky 143 osob
  Smilov žel.zast. 86 osob
 • tisícové davy tvrdě prověřily zásobovací možnosti ve vojenském prostoru. Město Libavá nápor vydrželo, zámeček Bores měl problémy při zabíhání nové občerstvovací sestavy z řad libavských sportovců především v nízké rychlosti plnění pivních kelímků a na parkovišti pod Strážnou vydechl jedenáctý sud piva(poslední) již ve 13:13 hod….
 • spokojenost davů s nabídnutými trasami byla jednoznačná, podstatně stoupl počet cyklistů, kteří zvolili jiné nástupní prostory než klasické Mrsklesy
 • téměř přesná čtvrtina všech účastníků letošního Bílého kamene se do prostoru valila přes vstupní stanoviště Zelený kříž, které statečně obhospodařovala jen čtveřice pořadatelů. Děkujeme účastníkům za pochopení občasného zdržení v návalových momentech – to dvojí manželské duo dělalo vše, co bylo v jejich silách. Příští rok zde dojde určitě k dalšímu posílení…
 • téměř stovka cyklistů vyzkoušela nové vstupní stanoviště u smilovského mlýna – a dobře udělala! Na stanovišti je vítala čiperně zásobená občerstvovací stanice a výjezd tamním lesním masivem údolím říčky Lichničky je zakrátko vyvedl až do Velké Střelné. Budeme vojáky moc prosit, aby touto cestou mohli vstupovat i pěší turisté(když už tam vstupní stanoviště stejně máme), kteří se tak vyhnou tlačence stoupáku na Strážnou a dají vydělat Českým drahám jízdou na smilovskou zastávku…
 • pořadatelům hodně pomohly posádky vojenské i státní policie, které kontrolovaly nepovolené prostory vstupu, kde byly odchyceny a na místě pokutovány některé skupiny neukázněných účastníků…
 • přímo v centru Města Libavá došlo k zranění cyklistky, která upadla při jízdě přes zpomalovací příčný pás – protože neměla přilbu, způsobila si otřes mozku a upadla do bezvědomí. Zdravotní pomoc a vyšetření ji bylo po rychlém převozu pořadateli poskytnuto vojenským lékařem přímo v centru Libavé…
 • pořadatelé, vojenská policie i policie ČR rovněž znemožnili vjezd desítkám plně obsazených osobních aut, které hodlaly do „otevřeného“ vojenského prostoru vyrazit na rodinný výlet a nehodlaly brát jakýkoliv zřetel na skutečnost, že motorovým vozidlům je vjezd na akci výslovně zakázán…
 • poměrně rozsáhlé diskuze mezi účastníky i organizátory se vedou na téma, zda bylo vhodné přesunutí uskutečnění Bílého kamene z nedělního tradičního 1.května na relativně vhodnější termín soboty 30.dubna. Rekordní účast hovoří pro tento přesun, tradice je však mocná a poměrně mnoho lidí nám volalo, proč z ní ustupujeme. Rádi bychom znali i názor přímých účastníků, protože ten je podstatný. Nicméně naše letošní zkušenost nás tlačí k dodržení prvomájové tradice poměrně silným argumentem: Na 1.května – den státního svátku – je v prostoru opravdu nejklidněji. Není v provozu mrsklesská skládka, jejíž těžká vozidla jsme na poslední chvíli přesměrovávali alespoň k nájezdu od Přáslavic, kolem vlastní skládky to však bylo stejně proklatě husté. Ve státní svátek ani lesáci netěží v lesních porostech dřevo, vojenská technika rovněž odpočívá – takže příště asi opět až v ten lásky čas…
 • pořadatelé na všech stanovištích konstatovali, že podstatně ubylo agresivního, či neurvalého chování Kameníků – naopak, mnozí účastníci jim děkovali za fakt, že pořádání Bílého kamene již tolik let zajišťují…
 • jeden příklad za všechny: na vstupní stanoviště přišel sympatický pán, uhradil poplatek, koupil si mapu s průpovídkou: „Já sice mám celoroční volný vstup do prostoru a znám ho jako svý prošlapaný boty, ale musím vás podpořit, je to dobře, že tam díky vám mohou i ostatní – ať vám to vydrží!“ Co na to? Jen poděkovat…
 • kuriózní zážitek měli pořadatelé v okolí pramene Odry, kdy se „…na tak velké hromadné akci…“ manžel pro manželku domáhal hygienického suchého záchodku…
 • kolem pramene se vůbec děly věci (a nejen tam): u kozlovské závory pořadatelky posilovaly procházející děti až do vyčerpání zásob čtyřmi kily nakoupených hroznů a napájením minerálkou. V Nových Oldřůvkách zase již tradiční vstupující dostávali stopečku slivovice – to vše ze soukromých zdrojů!
 • již léta pořadatelé chrání území vlastního pramene Odry tím, že žádají cyklisty, aby na prameniště nepronikali i s bicykly – ne vždy jsou úspěšní, i když většina z nich kolo před odbočením z asfaltové cesty odloží a uzamkne…
 • asi se nevyhneme komentáři kolem možnosti občerstvení na letošní akci. Zatím co na Strážné, v Libavé, Smilově, Potštátě, či kozlovské hospodě „Nad pramenem Odry“ panovala velká spokojenost, k Boresu jsou značné výhrady, které tu nechceme rozebírat. Je fakt, že v minulých létech zde byli Kameníci hýčkáni křehoučkými řízečky, neubývajícím hutným guláškem, lahodnou uzeninou několika druhů, kafíčkem se zákusky a dalším širokým doprovodným sortimentem – vše k dostání téměř ihned bez dlouhého čekání, o bleskovém pivotoku tří píp nemluvě… Letošní skutečnost byla hodně jiná, osobně se však na to dívám trochu z jiného pohledu. Přátelé libavští sportovci tuto službu zajišťovali po prve a nevyhnuli se problémům – ale ono to osazenstvu bystřické restaurace Nadační také trvalo pár let, než svůj standard pozvedli na loňskou úroveň! Mě osobně spíš než nedopečená kuřecí stehna či popraskaná uzenina vadily ty děsné decibely techna, činící z dřívější oázy klidu a siestové přírodní pohody pokusy o nějakou dýzu. Takže věřme, že příští rok to i na Boresu bude zase lepší…
 • loučíme se s čitateli Velkobystřických novin vzpomínkou na skupinu fanatických cyklistů z dalekého Plzeňska, zřejmě letos nejvzdálenější účastníky – kteří po průjezdu větší části trati Bílého kamene zamířili do dalších prostorů v rámci celostátní poznávací akce – najeli 140 kilometrů, ve Velké Bystřici přespali a před odjezdem domů druhý den nabrousili po Hané dalších sto kiláků – zdravíme moc a smekáme!

V závěru povídání o letošním Bílém kameni se můžeme podělit se všemi účastníky o radostnou zprávu. Na každoročním zhodnocení akce konstatovali zástupci armády i újezdního úřadu VVP Libavá dobré pořadatelské zajištění letošního ročníku, pročež nic nebrání v tom, abychom již dnes zahájili přípravu akce v roce příštím – bližší podrobnosti o tom najdete na městských webových stránkách.
A bystřickému Autoveloklubu nezbývá nic než poděkovat jednak Újezdnímu úřadu vojenského újezdu Libavá, Armádě České republiky, Vojenským lesům a statkům Lipník, policii vojenské i české – především pak bystřické radnici a městu Velká Bystřice vůbec za spolupráci a podporu při přípravě a zajištění této úspěšné akce.

13. ročník (odložen na 7. května 2006)

Třináctý ročník této rozsáhlé akce proběhl na území vojenského výcvikového prostoru Libavá, kde bylo v mapách a z části přímo v terénu vytyčeno na 160 kilometrů povolených komunikací, z nichž si sami účastníci volili nejrůznější kombinace tratí.
Tento ročník patřil mezi nejúspěšnější, pro pořadatele však byl nejdramatičtější, protože v termínu jeho konání tři dny a tři noci nepřetržitě pršelo. Z tohoto důvodu ho byli nuceni o týden odložit, což byla organizačně nesmírně složitá záležitost. Změna se vyplatila – 7.května účastníky provázelo po celý den sluníčko, a i když bylo značně větrno a relativně chladno, všichni účastníci si doslova libovali a sjeli se v rekordním počtu.
Letošního ročníku se tak zúčastnilo 4.801 osob, několik desítek nepočítaných dětí předškolního věku včetně batolat, řada psů na vodítkách a 3 koně – tímto počtem byl překonán nejvyšší stav účastníků z loňského ročníku, který činil 4 413 osob.
Na jednotlivých stanovištích prošli na trasy účastníci v těchto počtech:

Nové Oldřůvky 60
Stará Voda 57
Kozlov 99
Smilov-zastávka 236
Kovářov (Potštát) 180
Město Libavá 324
Zelený kříž (Kozlov) 1 218
Mrsklesy 2.354
autokary a jiné vstupy 273

Během akce několikrát úspěšně zasahovala vojenská lékařská služba ze svého stanoviště v Městě Libavá a na zámečku Bores, nebylo však registrováno žádné vážnější zranění. Podstatně se zvýšilo užití cyklistických přileb, podle odhadu pořadatelů se pohybovalo s touto ochranou 65% účastníků.
Kontrolní orgány armády, vojenské policie, Lesní správy i sami pořadatelé zachytily průnik několika skupin do nepovolených prostorů, proti kterým bylo zahájeno přestupkové řízení.
Letošní Bílý kámen byl dobře zajištěn nejen organizačně, ale i po stránce občerstvení, které mohli účastníci využít na sedmi místech rozlehlého vojenského prostoru. Ti s potěšením zjišťovali, že na zámečku Bores podává občerstvení opět sestava pořadatelů z bystřické restaurace Nadační, jejíž zásoby vydržely téměř do druhé hodiny odpolední.
Podle vyjádření přednosty újezdního úřadu Libavá plk.Ing. Vladimíra Kubisy účastníci i pořadatelé splnili náročné podmínky k uspořádání této akce a je zde proto předpoklad pořádání dalších ročníků i v létech příštích.
O přípravě, průběhu i ukončení byly letos neustále podávány zprávy na webových stránkách města Velká Bystřice (www.muvb.cz) , kde zájemci o bližší podrobnosti najdou několik informačních bloků včetně desítek zdařilých fotografií v několika fotogaleriích.
Jako každý rok Bílý kámen proběhl za velkého zájmu a podpory spolupořádajícího města , městského úřadu a představitelů velkobystřické samosprávy, vlastní provedení akce pak v terénu zajišťovalo na šedesát pořadatelů s třiceti automobily, převážně z bystřického autoveloklubu – všem děkujeme za účinnou pomoc a spolupráci.

Jaroslav Jerry Koš,

 • Poctivý nálezce odevzdal pořadatelům peněženku i s označením účastníka – pohled do registrace přihlášených nám prozradil, že jde o Daniela Šišku z Olomouce, bydlícím na adrese Zamykalova 14 – k převzetí je u Jerryho Koše ve Velké Bystřici, Nádražní II.č.619…
 • Na stejné adrese si může další nešťastník vyzvednout hodinky, které ztratil při svém pádu na trase někde v okolí pořadatelského stanoviště u kozlovské závory nad pramenem Odry – i zde zapracovali poctiví kamarádi…
 • Dalším hezkým příkladem cyklistického přátelství byla výpomoc v nouzi na parkovišti pod Strážnou. Nešťastný cyklista prosil u pořadatelů opravu prasklého řetězu – bohužel nýtovačka nebyla po ruce. Stačilo zvýšit hlas a poprosit přítomný dav a ihned se jeden kamarád ozval: „Mám – dorazím pivo a jdeme na to!“. Prosíme potlesk…
 • Bohužel máme i první zprávy o těch neukázněných. Za úmyslný průjezd nepovoleného území je stíhána čtyřčlenná skupina Petra Giuloviče z Havířova, Zdeněk Koliha a Tomáš Frank z Olomouce, Bohumil Michálek, Jiří Tomeček, David Šváček z Velké a dva cyklisté z dvacetičlenné skupiny Sokola Jezernice – pořadatele nezajímá výše vyměřené pokuty, ale pro další ročníky Kamene jsou pro nás tito bývalí kamarádi persona non grata – osoby nežádoucí…
 • Nálezy jsou letos nějak časté – V Mrsklesích byla nalezena hezká červená dětská větrovka – pokud ji někdo postrádá, nachází se na stejném místě jako předměty výše uvedené…
 • Na prosbu lesáků i ochránců přírody se řadu let pokoušíme účastníky Kamene přesvědčit o tom, aby na prameniště řeky Odry nevjížděli na kolech. Terén je zde skutečně podmáčený a ono není ani příjemné vláčet zde svůj naložený stroj. Prosbu přítomných pořadatelů o odložení a uzamčení kola ještě u asfaltky většina účastníků respektovala, našly se však případy hodně kontroverzní. Hezké bylo, že jednání některých neukázněných jedinců odsoudili i sami cyklisté a pomáhali pořadatelům…
 • Po trasách Bílého kamene jezdil letos blíže neidentifikovaný režisér České televize (ČT1), akci si velmi pochvaloval a slíbil, že příští rok vyrazí s celým štábem i erárními kamerami…
  Jistá organizovaná turistka z Klubu českých turistů se velmi podivovala, že po vojenském prostoru není hustá síť turisticky značených cest a jak to, že na začátku a konci místních „vesnic“ není dopravní značka s nápisem názvu obce – kdo se tu má potom vyznat…
 • Na vstupním stanovišti v Nových Oldřůvkách byli pořadatelští nástupci zemřelého Járy Králíka připraveni pokračovat v tradici podání stopečky slivovice každoročním průchozím – o slzu tohoto lektvaru se přihlásil však jen jeden účastník…
 • Víc jak pět kilo hroznů a hodně litrů minerálky ve vlastní režii rozdaly jako každý rok malým dětem pořadatelky Ela a Hela na neoficielním vstupním stanovišti u kozlovské závory – odpoledne však byly jejich zásoby beznadějně rozebrány…
 • Jistá účastnice akce postrádala pro své dítě rozsáhlou ukázku bojové techniky, možnosti střelby z pěchotních zbraní a zpřístupnění některého bunkru v doprovodu kvalifikovaného průvodce – holt máme stále co dohánět…
 • Zajímavým zážitkem na tyto stránky přispěl sám přednosta vojenského újezdu Libavá plk.Ing.Kubisa. Při kontrole prostoru narazil v oblasti Velké Střelné na čilého podnikatele, který zde rozvinul rozsáhlou soukromou občerstvovací stanici a to včetně rozměrné mobilní udírny – vše bez jakéhokoliv povolení. Vzhledem k tomu, že udírna byla doslova rozžhavena, dostal od přednosty celých šedesát minut na to, aby sbalil svou živnost a opustil navždy hranice vojenského prostoru…

Při závěrečném zhodnocení celé akce ve Velké Bystřici za účasti zástupců armády, vojenského újezdu Libavá, policie, představitelů města i bystřického Autoveloklubu bylo konstatováno, že letošní, již třináctý Bílý kámen patřil k nejzdařilejším, i když ho bylo nutné v důsledku trvalých dešťů překládat o týden.
Pořadatelé i účastníci splnili všechny podmínky povolovacích složek a proto nic nebrání tomu, aby byla zahájena příprava XIV. ročníku, který proběhne v úterý 1.května 2007. Pořadatelé se těší na opět velkou účast cyklistů a turistů z celé České republiky.

14. ročník (1. května 2007)

BÍLÝ KÁMEN opět rekordní…

14. ročník této rozsáhlé akce proběhl na území vojenského újezdu Libavá, kde byla v mapách a z části přímo v terénu vytyčena široká nabídka armádou a přednostou újezdního úřadu povolených komunikací, z nichž si sami účastníci volili nejrůznější kombinace tratí.
Zatím co loňský ročník vešel do historie jako „pro trvalý déšť o týden odložený“, letos ho můžeme nazvat „sice slunečný, ale chladný a větrný“ – ráno bylo na některých místech mínus dva i tři stupně, v zalesněných úsecích ani odpoledne nebylo víc než deset nad nulou a mírný severní vítr byl zejména na otevřených pláních evropského rozvodí nepříjemný.
Letošního ročníku se zúčastnilo rekordních 5.975 osob, několik desítek nepočítaných dětí předškolního věku včetně batolat, řada psů na vodítkách a 6 koní se svými jezdci – tímto počtem byl překonán nejvyšší stav účastníků z loňského ročníku, který činil 4 801 osob. Oněch 1.174 osob navíc představuje navýšení počtu účastníků o celou jednu pětinu.
Na jednotlivých stanovištích nastupovali na trasy účastníci v těchto počtech ( v závorce uvedeny počty z roku 2006):

Nové Oldřůvky 137 (60)
Smilov-zastávka 237 (236)
Kovářov (Potštát) 247 (180)
Město Libavá 548 ( 324)
Zelený kříž (Kozlov) 1.454 (1.218)
Mrsklesy 2.870 (2.354)
autokary a jiné vstupy 482 (273)

Během akce několikrát úspěšně zasahovala vojenská lékařská služba ze svého stanoviště v Městě Libavá a na velkostřelecké pozorovatelně, přes několik nepěkných pádů však nebylo registrováno žádné vážnější zranění. Opět se zvýšilo užití cyklistických přileb, podle odhadu pořadatelů to byly téměř dvě třetiny účastníků.
Přes úsilí pořadatelů, kteří i letos zvýšili počet pořadatelských stanovišť v terénu a výstražnými páskami zdůraznili některé zákazy vjezdu, kontrolní orgány armády, policie, Lesní správy i sami pořadatelé zachytily průnik několika skupin do nepovolených prostorů, proti kterým bude zahájeno přestupkové řízení. Přes pořadatelské stanoviště dokonce do vojenského prostoru pronikly dvě motorové čtyřkolky, snad desítce jezdcům na motorkách vjezd na trasy akce pořadatelé znemožnili.
Letošní Bílý kámen byl dobře zajištěn nejen organizačně, ale i po stránce občerstvení, které mohli účastníci využít na sedmi místech rozlehlého vojenského prostoru – velké občerstvovací stanoviště polním způsobem vybudovali vojáci poblíž zámečku Bores, který byl pro účastníky Bílého kamene letos z výcvikových důvodů uzavřen.
Zatím co v minulých létech počet účastníků stoupal po desítkách, letošní víc jak tisícihlavý nárůst zaskočil i pořadatele a před polednem na některých stanovištích již nebyly k sehnání barevné mapy, které se staly suvenýrem akce. Propozic i textových popisů tras byl však dostatek všude a tak tato skutečnost průběh akce neovlivnila.
Podle vyjádření přednosty újezdního úřadu Libavá plk.Ing. Vladimíra Kubisy účastníci i pořadatelé splnili i letos náročné podmínky k uspořádání této akce a je zde proto předpoklad pořádání dalších ročníků i v létech příštích.
Téměř padesátka pořadatelů z bystřického AVK zaslouží uznání za zvládnutí letošních davů, nemenší poděkování však patří jejich spolupořadatelům – městu a Městskému úřadu Velká Bystřice, bez jejichž vydatné pomoci by tak rozsáhlá akce nemohla existovat. A tak již dnes začínají oba tyto pořádající subjekty připravovat jubilejní patnáctý ročník, který se uskuteční ve čtvrtek 1.května 2008…

15. ročník (1. května 2008)

Řada novinek – rekord však nepadl…

Akce se opět vydařila, nikdo se nezabil a předpověď mnohamilimetrových srážek se bohudík nevyplnila…
Asi právě ta špatná předpověď počasí způsobila, že jsme tentokrát nezaútočili na rekord v počtu zúčastněných – oficielně přijelo 4.343 šlapajících – těch do pedálů bylo minimálně desetkrát víc než oněch klasických zeměplazů…
Pořadatelům se podařil záměr víc rozptýlit účastníky. V Mrsklesích jich nastupovalo zhruba půldruhého tisíce (pokles o 30%), Smilov přes tři sta (nárůst o 20%), Město Libavá kolem pětistovky (setrvalý stav), Poštát + N.Oldřůvky celkem skoro pětistovka (mírný nárůst). Zelený kříž jen 900 (pokles víc jak o třetinu), nový vstup od Kozlova téměř pětistovka (trojnásobek loňského neoficielního počtu)…
Doslova senzaci mezi Kameníky vzbudila nově otevřená pasáž kolem pramene Odry dolů přes varhošťská luka s následným výšlapem na točnu mezi Fidlovým kopcem a Strážiskem – a její možná návaznost na průjezd Hadovcem k Daskabátu, nebo z Varhoště na jestřabské rozvodí a nahoru na Bílý kámen. K úplné idylce tam dopoledne scházela jen troška sluníčka, kterého se dočkali až odpolední jezdci…
Jubilejní ročník zaznamenal řadu organizačních inovací. Účastníky (i pořadatele) velmi potěšilo zjednodušení administrativy na vstupních stanovištích, kde bylo odstraněno pracné vypisování přihlášek, orientační kvalitu akce pořadatelé zvýšili tím, že každý účastník obdržel kvalitní barevnou mapu, v níž byly přímo natištěny i propozice akce. V terénu pak mile překvapilo nové orientační značení výraznými směrovými tabulemi, na nichž bylo i na mapě zakresleno stanoviště, kde se účastníci momentálně nachází.
Jak bylo již naznačeno – přežili jsme – pár karambolů samozřejmě bylo, na ploše vojenského prostoru se však odjelo na 160 tisíc cyklokilometrů, a to už se občas něco semele. Několik kolizních situací má na svědomí zdánlivě neuvěřitelná věc: jen asi každý pátý biker měl na svém mnohatisícovém cyklozázraku obyčejný zvonek za dvacet korun! Že by nechtěli rušit klid libavské přírody?
Vzorně bylo postaráno o občerstvení účastníků. Vedle tradičních občerstvovacích stanovišť na parkovišti pod Strážnou, na zámečku Bores a na pozorovatelně Velká Střelná přibylo občerstvovacích stánků i ve Městě Libavá, u kostela na Staré Vodě, jako vždy na Zeleném kříži i nedaleko pramene řeky Odry – lahůdky měli tentokrát připraveni i sportovci v Mrsklesích.
Na dodržování povolených tratí letos dohlížela i početná jednotka studentů Střední policejní školy z Holešova, kteří byli rozváženi na jednotlivá stanoviště vlastním autobusem i terénními vozidly – hodně pomohli pořadatelům při kontrolách osobních dokladů účastníků.
Hlavní část odpovědnosti za hladký průběh akce měli na sobě opět členové bystřického Auto-velo-klubu, kteří ve spolupráci s bystřickou radnicí na čele se starostou Ing.Pazderou vytvořili podmínky pro její zdárný průběh – na dvaceti různých stanovištích v libavském terénu jich od brzkého rána do pozdního večera pracovalo po měsíční přípravě přes padesát.
Při závěrečném hodnocení přednosta újezdního úřadu plk.Ing.Kubisa vyslovil bystřickým pořadatelům uznání za dokonalou přípravu a zabezpečení letošního Bílého kamene, na kterém se podílela velkou měrou i sama armáda, pracovníci Vojenských lesů, vojenská policie i policie ČR. Protože během akce nebylo zjištěno ze strany účastníků žádné podstatné porušení schválených propozic, je předběžně dohodnuto konání dalšího, v pořadí již 16.ročníku velkobystřického Bílého kamene, a to v pátek 1.května 2009.
Za pořadatele všem ukázněným účastníkům poděkoval starosta města Velká Bystřice Ing.Marek Pazdera, předseda AVK Velká Bystřice Ing.Milan Heřman a jednatel klubu Jaroslav Jerry Koš.

16. ročník (1. května 2009)

Šestnáctý Bílý kámen se opět vydařil

O tom svědčí především údaj, kolik nás tam vlastně bylo. Ano, letos nejvíc – a překonali jsme zdánlivě nepřekonatelný rekord z roku 2007, kdy nás na Kámen vyjelo 5.935, letos ještě o 368 nadšenců víc – celkem (bez koňů a psů) to tedy činí 6.303 jedinců….
Dalším zajímavým údajem je vždy statistika využití jednotlivých vstupů na akci, která vykazuje další žádoucí rozptylování po prostoru (v závorce je uvedený loňský počet):
Mrsklesy 2.052 (1.530)
Smilov, ž.st. 387 (241)
Město Libavá 632 (440)
Stará Voda 157 (31)
Nové Oldřůvky 164 (100)
Kovářov (Potštát) 410 (169)
Zelený kříž 1.453 (933)
Kozlov (pramen O.) 505 (445)
V.Újezd-Daskabát 294 (168)
Autokary a j. 249 (270)

Registrujme pro historii i počasí: bylo velmi teplo – až 24 stupňů, celý den slunečno, na rozvodí a výšinách vál dost silný vítr, který však byl od poledne už většinou teplý jako alpský fén a utichal.

 • Cykloturisté tentokrát najeli něco kolem 300.000 cyklokilometrů a to počítáme v průměru jen 50 km na osobu – z malého průzkumu vyplývá, že rodiče s dětmi dělali 30-40 km, zdatní bikeři dokázali nabrousit od rána do čtyř hodin i devadesát kiláčků ze 134 bílými fáborky vytyčených…
 • Při tomto počtu je samozřejmé, že především v terénu došlo k několika pádům, z nichž nejhorší byl poblíž Bílého kamene, kde mladík bez přilby si zranil nejen hlavu, ale odnesla to i zlomená klíční kost a další bolestivé zhmožděniny. Byl příslušníky vojenské policie vyproštěn z terénu a po poskytnutí první pomoci převezen přivolanou rychlou sanitkou do nemocnice. Stejně skončil i další vážnější úraz na sjezdu do Velké Střelné, kdy cyklistka po nepřiměřeně rychlé jízdě havarovala a rovněž si zranila hlavu…
 • Velké pozornosti se těšil cyklistické veřejnosti poprvé zpřístupněný libavský kostel, který během akce navštívilo několik set účastníků. Odsvěcený kostel v majetku armády nesloužil dlouhá léta svému účelu a postupně chátral. Po revoluci ho armáda nabízel církvi k dalšímu užití, která ho však odmítla a tak v r. 2002 byl na náklad armády uveden do stávajícího stavu…
 • Domníváme se, že po celé trase Kamene bylo zajištěno kvalitní občerstvení s dostatečnou zásobou všech tekutin, především náměstí Města Libavá oplývalo nejrůznějšími dobrotami.
 • Jako každý rok se pozornosti účastníků těšil zpřístupněný poutní kostel na Staré Vodě a zejména úplně dokončená renovace kapličky nad posvátným vydatným pramenem s vynikající studenou vodou. V kostele neúnavně mnoho hodin poskytovala informace paní doktorka Krejčí, která patří k nejfundovanějším znalcům této památky.

Protože pořadatelé i účastníci 16.ročníku Bílého kamene splnili podmínky povolovatelů akce, získali jejich předběžný souhlas pro přípravu dalšího, již 17.ročníku Bílého kamene, který proběhne 1.května 2010. První koordinační jednání všech zainteresovaných složek proběhne v únoru příštího roku.

Pořádající město Velká Bystřice, Auto-velo-klub Velká Bystřice, Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá, Středisko obsluhy výcvikového zařízení Libavá AČR, Vojenské lesy a statky ČR divize Lipník, Vojenská policie AČR a Policie ČR děkují všem účastníkům 16. Bílého kamene za ukázněnou účast na této akci a přejí vám mnoho dalších šťastných kilometrů za krásami naší vlasti v tomto roce.

17. ročník (1. května 2010)

Déšť zlobil – sluníčko zvítězilo!

Tak by se snad dal charakterizovat letošní ročník, kdy před čtvrtou ráno začalo pršet a i když intenzita deště slábla a přecházel v přeháňky, pro mnoho účastníků to bylo neřešitelné dilema – zda vyjet nebo nevyjet. Uprostřed Libavé sluníčko poprvé vykouklo krátce po desáté a odměnilo tu tisícovku statečných, kteří neváhali a vyjeli hned ráno.
To byl signál pro další tisícovku váhajících, kteří přispěchali auty co nejblíže k devíti vstupním prostorům, aby si užili alespoň část tohoto jediného dne v roce, kdy mohou jako hosté navštívit toto civilům víc než půl století zapovězené území.
Pokud k počtu platících účastníků přičteme pozvané hosty a sponzory, můžeme pro historii hovořit o dva a čtvrt tisícovce vlhka se nebojících jedinců, což činí pouhou třetinu rekordního roku 2009.
A jak to letos s intenzitou vstupů do VVP vypadalo? (v závorce rekordní počty z r.2009)

Mrsklesy 628 (2.052)
Smilov, ž.st. 69 (387)
Město Libavá 220 (632)
Stará Voda 30 (157)
Nové Oldřůvky 28 (164)
Kovářov (Potštát) 128 (410)
Zelený kříž 402 (1.453)
Kozlov (pramen O.) 238 (505)
V.Újezd-Daskabát 264 (294)
Autokary 191 (249)
C e l k e m : 2.198 (6.303)

Vedle informace o počtu účastníků je vždy zájem všech upřen k tomu, jak jsme to zdravotně přežili. Samozřejmě byla řada pádů, vlhký podklad je vždy zrádný, zatím víme o jednom vážném zranění na prudkém klesání z barnovského kopce k přehradě na Odře. Zde cyklistka, snažící se vyhnout srážce s jezdcem před sebou, prudce zabrzdila, šla přes řídítka a vypadalo to moc zle. Naštěstí tam byl signál a rychlá záchranka se k ní dostala včas – úžasnou práci odvedli kamarádi, kteří havarované v bezvědomí dokázali uvolnit zapadlý jazyk, doktor pak konstatoval zlomená žebra, klíční kost, zranění ramene a otřes mozku, který holka utrpěla přesto, že měla cyklistickou přilbu.
Padesátka pořadatelů z velkobystřického Autoveloklubu své úkoly zvládla, vojáci, policie a pracovníci Vojenských lesů zadrželi jen několik neukázněných jedinců při jízdě mimo povolené trasy. Na závěrečném jednání přednosta vojenského újezdu Libavá plk.Mgr. Josef Dřímal proto předběžně přislíbil povolení dalšího ročníku Bílého kamene, který se uskuteční v neděli 1.května 2011.
Pořadatelé letošního ročníku – Město Velká Bystřice a AVK Velká Bystřice – děkují všem, kdož se na přípravě letošního ročníku podíleli za spolupráci, účastníkům pak za ukázněné respektování propozic a pokynů organizátorů.

18. ročník (1. května 2011 + 27. srpna 2011)

První Jarní Bílý kámen – 1. května: Bílý kámen byl letos celý od bláta…

Této akci už druhý rok bohužel nepřeje počasí, které tentokrát zradilo pořadatele (Auto-velo-klub a město Velká Bystřice) trvalým deštěm od brzkého rána až do druhé hodiny odpolední. Zatím co v Bystřici bylo naměřeno za celý den 2mm srážek – ve vojenském prostoru jich spadlo celých dvacet!
Přesto na akci přijelo z mnoha míst republiky množství skalních cyklistů a turistů. I když několik set z nich čekalo před vstupními prostory několik hodin na zlepšení počasí a nakonec do vojenského prostoru vůbec nevjeli, ti skalní si tento ročník nenechali vzít a do deště náležitě vybaveni (nebo i nevybaveni) vjeli v úctyhodných počtech. Uvádíme tradiční výčet počtu vstupů na jednotlivých stanovištích a jejich součet:

Mrsklesy 554
Smilov zastávka 56
Město Libavá 238
Stará Voda 17
N.Oldřůvky 21
Křížová 11
Luboměř 18
Kovářov 128
Zelený kříž 284
Kozlov 136
Velký Újezd 70
Daskabát 49
Hosté-různě 30
Autobusy 315
Celkem: 1.927

Přes ztížené podmínky průjezdu náročným terénem všichni účastníci ukončili akci ve zdraví a spořádaně opustili vojenský prostor do 16. hodiny. Orgány vojenské i státní policie nezaznamenaly žádná závažná provinění, přednosta vojenského újezdu pplk.Mgr. Josef Dřímal poděkoval pořadatelům za bezchybnou práci ve velmi těžkých klimatických podmínkách a vyslovil přesvědčení, že letnímu Bílému kameni popřeje počasí více sluníčka, tepla a všeobecné pohody.
Pořadatelé děkují skalním vyznavačům této ojedinělé akce za vytrvalost a podporu Bílého kamene a věří, že se s početným pelotonem a pochodujícími houfy těchto kamarádů setkají za lepších podmínek již toto léto.
Ihned po ukončení jarního Bílého kamene proto pořadatelé přikročili k přípravě letos dalšího – letního Bílého kamene. Na poslední srpnovou sobotu se rýsuje už dnes celá řada zajímavých inovací v nabídce toho, co pořadatelé pro účastníky připraví. Předně určitě už opět bude zpřístupněn celý objekt poutního kostela na Staré Vodě, kde byla ukončena další fáze jeho rekonstrukce. Do odsvěceného kostela ve Městě Libavá se připravuje velká výstava církevních relikvii, kterou připravuje historik Ing. J .Hoša. A snad už na tento Kámen bude připravena ukázka historických vozidel – jak na dvou prezenčních stanovištích, tak hromadným průjezdem se zajištěným doprovodem po translibavské magistrále.
Pořadatelé děkují všem sponzorům, kteří letos akci doslova „udrželi nad vodou“ – kterými byli: Auto Hlaváček, restaurační komplex Miracle Mrsklesy, Kola Kaňkovský, Remit s.r.o. Marius Pedersen Group, Seminární hotel Akademie Hrubá Voda, CK Adrenalin Centrum s.r.o., Cyklo Vego , Peřej tours s.r.o., Milan Rella Cyklosport a Mader sport.
Ahoj na letním Bílém kameni v sobotu 27.srpna 2011!

První Letní Bílý kámen – 27. srpna 2011 – v pořadí devatenáctý…

V tento den se uskutečnil první Letní Bílý kámen, pořádaný Auto-velo-klubem a městem Velká Bystřice jako v pořadí 19. akce tohoto druhu ve vojenském prostoru Libavá.
Zatím co jarní Kámen doslova uplaval v dešti, tentokrát nás zkoušelo tropické vedro – i na libavských pláních v nadmořské výšce 500- 600 metrů se teploty pohybovaly kolem 28°C. Tato vedra a hlavně předpověď život ohrožujících bouří a větrných smrští odradila řadu zájemců především z řad méně zdatných turistů a cyklistů – přesto se akce nakonec zúčastnilo téměř půldruhého tisíce věrných Bílokameníků.

Uvádíme tradiční výčet počtu vstupů na jednotlivých stanovištích a jejich součet:

Mrsklesy 399
Smilov zastávka 106
Město Libavá 198
N.Oldřůvky 23
Kovářov 107
Zelený kříž 299
Kozlov 141
Velký Újezd 74
Daskabát 21
Autobusy 45
Celkem: 1.413

První Letní Bílý kámen byl pro pořadatele i účastníky testem, zda dva Bílé kameny v roce pořádat, či zůstat na původní verzi jedné prvomájové akce. Jak z prvního hodnocení pořadatelů i vlastních účastníků vyplývá, Letní Bílý kámen je žádoucí, protože mnozí z těch, co ho absolvovali, ho hodnotí jako vůbec jeden z nejúspěšnějších v osmnáctileté historii. Úžasná pohoda na všech tratích pramenila především z toho, že všechny byly volně průjezdné a nikde nedocházelo k nežádoucí kumulaci většího množství cykloturistů – to byl jeden z důvodů, proč armáda povolila pořádání dvou akcí v roce.
Podle dostupných zpráv nedošlo k žádným vážnějším zraněním ani nekázni či porušení propozic a je proto předpoklad, že Jarní Bílý kámen 2012 se pojede opravdu jako Jarní, a to zřejmě v tradičním termínu 1.května.
Pořadatelé s politováním konstatují, že některé listy informovaly o pořádání akce své čtenáře až v den jejího konání, což považujeme za vážné profesní pochybení, kritizované nejen pořadateli, ale především velkým počtem účastníků Letního Bílého kamene.
Po této akci pořadatelé na internetu uspořádali mezi účastníky BK první anketu, z níž vyplynulo, že 72% dotázaných doporučuje konat Kameny 2x v roce jako Jarní a Letní, dále 75% preferuje v příštím roce uspořádání jarní akce hned v sobotu 28.dubna (ne v úterý 1.května) a na třetí otázku zda pořádat všeobecně Kameny v sobotu nebo raději v neděli se k sobotě klonilo drtivých 97% respondentů.

19. ročník (28. dubna 2012 + 1. září 2012)

Jarní Bílý kámen sobota 28. 4. 2012 – dvacátá akce v historii – letní pohoda

Tento rok na rozdíl od dvou předcházejících ročníků účastníky bohatě odměnilo počasí, které snad bylo až příliš krásné, což se projevilo u řady lehce zarudlých cyklistů i turistů, kteří si v přemíře užívali jarního sluníčka, které mělo vyloženě letní parametry .
Na akci byli viděni účastníci z Moravy, Čech i zahraničního Slovenska, kteří byli odměněni tím nejcennějším: mnoha ukázkami lidmi nedotčené přírody v těch nejrůznějších podobách, které skýtají jen Oderské vrchy na území vojenského újezdu Libavá.
Uvádíme tradiční výčet počtu vstupů na jednotlivých stanovištích včetně jejich součtu, v dalším sloupci pak vidíte počty loňského, celodenním deštěm uplakaného ročníku:
Mrsklesy 1525
Smilov zastávka 202
Město Libavá 745
Stará Voda 54
N.Oldřůvky 63
Luboměř 23
Kovářov 201
Zelený kříž 800
Kozlov 605
Velký Újezd 262
Daskabát 83
Autobusy 181
Celkem: 4.744

Téměř pět tisíc účastníků svědčí o vysoké oblíbenosti této již po dvacáté opakované události, na kterou se vrací stále více tradičních vyznavačů turistiky a cyklistiky – na akci v téměř exotických podmínkách vojenského prostoru.
Průjezd náročným terénem tohoto prostoru zvládl tak velký počet účastníků s minimálními kolizemi, jen jednu vážnější nehodu musela řešit rychlá zdravotní záchranná služba, které se podařilo ve spolupráci s Vojenskou policií rychle odvézt zraněného cyklistu z relativně obtížně přístupného terénu do nejbližší nemocnice. V západní části prostoru v lesích mimo povolené trasy bylo lokalizováno zahoření, které stačila specielní vojenská jednotka zlikvidovat dřív, než se oheň dostal k vysokému lesu.
Účastníci Bílého kamene spořádaně opustili vojenský prostor, několik desítek opozdilců naháněli k dodržení časového limitu do 16. hodiny odpolední nejen pořadatelé, ale i kontrolní orgány. Je žádoucí pochválit i operátory všech sítí mobilních telefonů, jejichž signál pokrýval téměř celé území VVP a tím bylo dosaženo i perfektního spojení a organizace mezi mnoha pořadateli.
Orgány vojenské i státní policie nezaznamenaly žádná závažná provinění s výjimkou výše zmíněného zahoření, kde však nebylo prokázáno jako zaviněné účastníky cykloturistické akce. Přednosta vojenského újezdu pplk. Mgr. Josef Dřímal poděkoval pořadatelům za náročnou práci v obtížných geografických podmínkách libavského vojenského prostoru a vyslovil přesvědčení, že Letnímu Bílému kameni 1. září tohoto roku nic nebrání v jeho plánované realizaci.
Pořadatelé děkují vyznavačům této ojedinělé akce za vytrvalost a podporu Bílého kamene a věří, že se s početnými houfy turistů i bohatým pelotonem cyklistů setkají už za několik měsíců letos podruhé.

II.Letní Bílý kámen sobota 1.září 2012 – v pořadí 21. akce v historii – a prší a prší….

Pečlivě připravenou akci odplavil déšť – ten vytvořil neslavný rekord v nejnižším počtu účastníků, kteří za krásami libavské přírody v tento den vyrazili. Bylo to bohužel v meteorologických podmínkách, které lze kvalifikovat rčením „ani psa bych ven nevyhnal“ – ne tak turistu či cyklistu.
Celonoční hustý déšť nepolevil ani ráno, i když po osmé hodině postupně ustával, leč předpověď počasí byla této akci stále a trvale nepříznivá, což se projevilo u 99% potencionálních účastníků rozhodnutím „tak do toho nejedu…“ a přiznejme – bylo to správné rozhodnutí.
Na velké části vojenského prostoru ležel mlžný opar, výhledy byly minimální a jediným potěšujícím zjištěním byl fakt, že déšť už postupně slábne.
Opravdu – od osmé hodiny ranní po celý den nespadlo na území VVP měřitelné množství srážek a odpoledne už byly silnice téměř všechny vyschlé. Pár set těch nejzarputilejších Kameníků si tak k maximální blaženosti užívali totálně volného vojenského prostoru – bohužel tato hrstka statečných nestačila ani z deseti procent zkonzumovat vše, co spolupořadatelé na občerstvovacích stanicích pro ně připravili. Prostě pánbůh ani Manitou nám na Letním bílém kameni nepřál, což však pořadatelé přijali jako nutnou daň svých snah – jednou je lépe, jednou hůř…
Zatím co letos na jaře brázdilo vojenský prostor téměř pět tisíc účastníků, do letošního letního deště se vydalo jen 369 skalních přívrženců této akce. Pro srovnání: loni v létě se sjelo na první Letní Bílý kámen téměř půldruhého tisíce na výsost spokojených bílokameníků a letos jsme předpokládali další navýšení tohoto počtu. Rekord v nejnižším počtu účastníků si zatím držel jeho první ročník, kterého se ho zúčastnilo 700 cyklistů a turistů – a jak je vidno z výčtu, překonali jsme ho letos téměř o padesát procent…
Bystřičtí pořadatelé jsou přes tato fakta rozhodnuti ve svém úsilí pokračovat, protože nejde v žádném případě o jejich selhání – poručit větru a dešti nedokázali v minulosti ani komunisté.
Takže – na Jarním Bílém kameni 27. dubna 2013 – na jubilejním dvacátém ročníku – se těšíme na setkání se všemi vyznavači adrenalinu cyklistiky i turistiky po vojenském prostoru Libavá, a to pokud možno za lepších povětrnostních podmínek.
J.Jerry Koš

20. ročník (27. dubna 2013 + 24. srpna 2013)

Jarní Bílý kámen sobota 27. 4. 2013 – dvacátá druhá akce v historii

Největší změnou této akce i tohoto ročníku byla skutečnost, že mezi pořadatele byl letos přizván velkobystřický národopisný soubor Haná. Protože šlo o jubilejní, dvacátý ročník, připravili jsme pro účastníky několik zajímavých překvapení.
Na děti do deseti let čekala hra Veverka Zrzečka – té se zúčastnilo víc jako šest desítek nadšených luštitelů, kteří byli po namáhavém výstupu na parkoviště pod Strážnou pořadateli po zásluze odměněni.
Velké znalostní soutěže „Leogang“ se zúčastnilo téměř dvě stě úspěšných soutěžících, z nichž pořadatelé vylosovali vítěze. Poukaz na ubytování a rakouských Alpách v hodnotě 6.000,-Kč získal šťastný výherce D.S. z města Bílovce. Vylosování proběhlo přímo na akci a to na občerstvovací stanici Strážná, kde k dobré pohodě vyhrávala i cimbálová muzika hanáckého souboru.
Poprvé jsme vyhlásili oficielní fotografickou soutěž o nejzajímavější fotografii z Bílého kamene – autoři tří nejúspěšnějších snímků byli odměněni celkovou částkou 3.500,-Kč.
Uvádíme tradiční výčet počtu vstupů na jednotlivých stanovištích, v závorce pak vidíte počty loňského Jarního Bílého kamene:
Mrsklesy 1021
Smilov zastávka 231
Město Libavá 690
Stará Voda 23
N.Oldřůvky 61
Kovářov 140
Zelený kříž 613
Kozlov 410
Velký Újezd 232
Daskabát 96
Autobusy 161
Celkem: 3.678

Průjezd náročným terénem tohoto prostoru zvládl tak velký počet účastníků s minimálními drobnými kolizemi, všechny hlavní komunikace na území vojenského újezdu Libavá byly po dlouhé zimě vzorně uklizeny, za což patří správě újezdu velké poděkování – kdo tyto komunikace viděl před týdnem, nevěřil by v jejich dnešní sjízdnost.
„Kameníci“ spořádaně opustili vojenský prostor, několik desítek opozdilců naháněli k dodržení časového limitu nejen pořadatelé, ale i kontrolní orgány.
Orgány vojenské i státní policie nezaznamenaly žádná závažná provinění, přednosta vojenského újezdu pplk. Mgr. Josef Dřímal poděkoval pořadatelům za bezchybnou práci a vyslovil přesvědčení, že Letnímu Bílému kameni 24.srpna tohoto roku nic nebrání v jeho plánované realizaci.
K jubilejnímu ročníku v rámci JBK vydali pořadatelé celkem 13 informačních zpravodajů a závěrečnou tiskovou zprávu – příprava, průběh i zhodnocení akce probíhalo průběžně na webových stránkách akce, které byly denně hojně navštěvovány zájemci z řad cyklistů i turistů

Letní Bílý kámen – sobota 24. srpna 2013 – velká spokojenost…

Šlo o 3. ročník cykloturistické akce Letní Bílý kámen (celkově 23. Bílý kámen v historii této akce), pořádaný Auto-velo-klubem , souborem Haná a městem Velká Bystřice.
Na Letním Bílém kameni jde tudíž o rekordní účast, protože rekord z 1. ročníku 1.413 účastníků byl překonán o 373 hlav, což prezentuje nárůst poštu zúčastněných o jednu pětinu. V roce 2013 tak vojenský prostor navštívilo celkem 5.464 zájemců, což je třetí nejvyšší počet v dvacetileté historii této akce.
Průjezd a průchod náročným terénem tohoto prostoru zvládli turisté a cyklisté s minimálními drobnými kolizemi, ze zámečku Bores byla odvezena jedna cyklistka se zhmožděnou rukou po krkolomném pádu přes řídítka – hlavu jí ochránila cyklistická přilba, která je na této akci již několik let v povinné výbavě každého cyklisty.
Akci letos přálo ideální cykloturistické počasí – teplota se pohybovala od ranních 12°C až po odpoledních 24°C, bylo polojasno, ani nakáplo a mírný větřík na libavských pláních byl po minulých úmorných vedrech docela příjemný.
Uvádíme tradiční výčet vstupů na jednotlivých vstupních stanovištích:
Po roce se akce zúčastnila opět historická vozidla. Organizátorem průjezdu byl známý Oldtimer club Helfštýn, který se může pochlubit víc jako padesáti vozidly, které byly vyrobeny převážně před rokem 1948, tedy v době, kdy libavský kraj byl plně obydlen původním obyvatelstvem.
Velkému zájmu účastníků se těšila výstava fotografií v libavském kostele, pořízených účastníky Jarního Bílého kamene v rámci fotografické soutěže – po získaných zkušenostech ji budeme zřejmě i v dalších létech opakovat.
Pořadatelé na této akci poprvé použili reflexní vesty – rychlé vyhledávání pořadatelů si účastníci velmi pochvalovali.
Účastníci letošního LBK žádali pořadatele, zda by nemohl být prodloužen termín k opuštění vojenského prostoru z 16:00 na 17:00, což bohužel není z organizačních důvodů možné.
Orgány vojenské i státní policie se tentokrát mimo jiné zaměřily na automobily, u kterých kontrolovaly, zda řidiči i posádky aut mají trvalou povolenku ke vstupu do vojenského prostoru a uložili řadu pokut v hodnotě několika tisíc korun. Přednosta újezdního úřadu pplk. Josef Dřímal byl i tentokrát s prací organizátorů spokojen, protože nebyly registrovány žádné závažnější provinění, včetně důsledného zákazu kouření a rozdělávání ohňů.

21. ročník (1. května 2014 + 30. srpna 2014)

Jarní Bílý kámen sobota 1. května 2014 – dvacátá čtvrtá akce v historii

Uvádíme tradiční výčet počtu vstupů na jednotlivých stanovištích:
Mrsklesy (1967)
Smilov zastávka (304)
Město Libavá (962)
Stará Voda (69)
N.Oldřůvky (171)
Kovářov (334)
Zelený kříž (1059)
Kozlov (800)
Velký Újezd (400)
Daskabát (176)
Autobusy (190)
Celkem: 6.439

Z uvedeného výčtu je patrné, že byl překonán účastnický rekord z roku 2009, kdy se Bílého kamene zúčastnilo 6.303 osob – a to o 136 osob při současném nezápočtu cca 400 dětí do věku deseti let, které vklad neplatí a mezi účastníky nejsou započítávány.
Překonání účastnického rekordu přispělo nesporně i rekordně krásné počasí – při mírně oblačné obloze převládl sedmdesátiprocentní sluneční svit za téměř absolutního bezvětří i na výšinách evropského rozvodí, kde teplota dosahovala a často i přesahovala 20°C.
Během akce bohužel zasahovala nejen rychlá záchranná služba i záchranný vrtulník – přes jejich rychlý zákrok na úbočí velkostřelecké pozorovatelny muž postižený kolapsem nepřežil. Nejednalo se však o stav způsobený úrazem či nedodržením propozic této akce. Další drobná zranění na různých místech byla hlášena – nejvážnější asi při sjezdu ze Strážné do Mrskles – díky přikázanému použití cyklistických přileb všemi účastníky však nikoho neohrozila na životě. Poděkování tu patří újezdnímu úřadu vojenského újezdu Libavá, který zabezpečil úklid všech používaných komunikací, včetně významné eliminace následků intenzivní těžby dřeva Vojenskými lesy ČR.
Pořadatelé měli potíže jako každý rok z průnikem některých jedinců do vojenského prostoru bez cyklistické přilby, která je povolovateli akce striktně a v zájmu ochrany zdraví účastníků nekompromisně vyžadována. Průnik jednotlivců do nepovolených prostorů byl ojedinělý a s provinilci bude zahájeno správní řízení s následnou finanční sankcí.
Orgány vojenské i státní policie nezaznamenaly žádná další závažnější provinění, přednosta vojenského újezdu pplk. Mgr. Josef Dřímal poděkoval pořadatelům za bezchybnou práci při organizačním zvládnutí rekordního počtu účastníků a vyslovil přesvědčení, že Letnímu Bílému kameni 30. srpna tohoto roku nic nebrání v jeho plánované realizaci.
Pořadatelé děkují novým, i těm skalním vyznavačům této ojedinělé akce za vytrvalost a podporu Bílého kamene a věří, že se s početnými houfy turistů i bohatým pelotonem cyklistů setkají už za několik měsíců letos podruhé.

 • účastníci i pořadatelé si chválili použití identifikačních pásků místo vstupenek, pořadatelé se shodují na tom, že by měly být umístěny buďto na ruce, nebo na dobře viditelném místě řídítek kola volně celým průměrem
 • při průjezdu tratě se k orientaci účastníků osvědčily mobilní reflexní minisměrovky místo bílých fáborků, které navíc poskytují i drobné informace, potřebné k průjezdu (byly použity zkušebně jen na části tratí, schvalujeme jejich rozšíření)
 • účastníci i pořadatelé velmi dobře hodnotili rozmanité a poutavé letošní výstavy – mince (Ing.J.Moša), libavské hřbitovy (J.Machala) 20 let obnovy Staré Vody (týnečtí skauti – Dr.J.Pečínka)
 • překvapivé byly výsledky tajného kontrolního stanoviště pod Strážnou, které za relativně krátkou dobu zachytlo 57 neplatících účastníků, kteří na území vojenského prostoru pronikli mimo vstupní stanoviště – doplatek a ostuda je neminula…
 • všeobecně je vysoce hodnocen kamenický web, který poskytl přehledně všechny potřebné informace a byl v nebývalém rozsahu využíván k užitečné diskuzi. Líbilo se zveřejnění profilů tratí, plánky vstupních stanovišť i desítka obsáhlých zpravodajů
 • o letošní JBK se před konáním zvedla velká vlna zájmu mezi účastníky, což se potvrzovalo nejen již zmíněným kamenickým webem, ale stovkami mejlů, telefonů, zájmem tisku a dalších informačních médií a vše se potvrdilo účastnickým rekordem
 • v porovnání pokrytí celého prostoru vojenského újezdu operátory mobilních sítí zvítězil s naprostou převahou T-Mobile, který toto území pokryl téměř stoprocentně, což jsme kvitovali především při poskytování první pomoci zraněným
 • pořadatelé vyhodnotili systém orientačních směrovek a doporučili některá drobná zlepšení (Stará Voda z Města Libavá, odbočka k prameni Odry na trase ze Strážiska…).
 • Nešťastníkovi, který zapomněl, kde zaparkoval své auto však nepomohli
  hodně se diskutovala otázka, jaká opatření učiníme, abychom omezili počet a rychlost projíždějících automobilů, jako prvořadou záležitost k ochraně zdraví účastníků.
 • Shodujeme se na tom, že ještě zintenzivníme apel na řidiče, projíždějící vstupními stanovišti a požádáme Vojenskou i Českou polici o důraznější postihy uvnitř VVP
  na Zeleném kříži zachytili pořadatelé arogantního řidiče čtyřkolky, domáhajícího se vjezdu do prostoru. Jinde byl zachycen zakuklený motorkář, který při zadržení prohlásil, že on tomu tady velí a vyklubal se z něho sám přednosta ÚÚ pplk. Dřímal…
 • dobře dopadla ztráta asi desetiletého synka, po němž na prosbu nešťastných rodičů bylo zahájeno všeobecné pátrání – zakrátko byl však nalezen naším pořadatelem v pohodě u smilovského rybníka…
 • na Letní Bílý kámen máme přislíbeno pro cyklisty umožnění průjezdu z Heroltovic (osada mezi Městem Libavá a Domašovem) přes zaniklou obec Bělá do údolí řeky Bystřice pod Malým Rabštýnem. Touto krásnou spojkou se vyhneme zkrácením trasy Domašovu a hlavně následným lomům, jejichž průjezd je zakázán
 • Děkujeme moc za vaše fotoseriály, které nám stále zasíláte – je úžasné, kolik zajímavých pohledů najdete na stejné motivy. Na Letní Bílý kámen vás určitě odměníme další fotosoutěží, po které mnozí voláte, z té loňské žijeme ještě dnes…
 • Pořadatelé se svorně shodují na tom, že letošní účastníci BK byli na vstupních stanovištích velmi ukáznění, přátelští a ohleduplní. Dovolíme si tvrdit odhad, že 98% z vás nás jako pořadatele podporuje a že nám fandí – to je zavazující a za to dík!
 • Protože toto je zřejmě můj poslední odstavec z mých letošních komentářů, rád bych vám poděkoval za lavinu vašich osobních mejlů – mejlů plných přátelství a pochopení, které mezi nás ten zatracený Kámen přinesl. Ahoj zase někdy v tom libavském ráji!

Letní Bílý kámen – sobota 30. srpna 2014 – 25. akce v historii – cykloturistická pohoda…

Zde je tradiční výčet počtu vstupů na stanovištích:
Mrsklesy (394)
Smilov zastávka (70)
Město Libavá (177)
Stará Voda (13)
N.Oldřůvky (46)
Kovářov (77)
Zelený kříž (224)
Kozlov (150)
Velký Újezd (92)
Daskabát (41)
Malý Rabštýn (20)
Celkem: 1.304

I když nebyl překonán rekordní počet z loňského ročníku, byl vytvořen nový rekord celoroční. V roce 2014 vojenský prostor navštívilo celkem 7.743 zájemců, což je absolutně nejvyšší počet v jedenadvacetileté historii této akce.

 • Akci letos přálo ideální cykloturistické počasí – teplota se pohybovala od ranních 10°C až po odpoledních 22°C, bylo polojasno, ani nakáplo a i na náhorní planině evropského rozvodí panovalo téměř bezvětří, což je úkaz naprosto ojedinělý.
 • Nedošlo k žádným větším úrazům, v roztroušených pelotonech vládla absolutní pohoda, protože 140 kilometrů vyznačených tras bylo v porovnání s jarními Kameny nesrovnatelně volnějších.
 • „Kameníci“ spořádaně opustili vojenský prostor, několik desítek opozdilců naháněli k dodržení časového limitu nejen pořadatelé, ale i kontrolní orgány. Bohužel i letos se objevilo na trasách několik jedinců bez cyklistických přileb, kteří přes vstupní stanoviště pronikli a riskovali nejen své zdraví, ale i nebezpečí, že další Bílý kámen pro toto nerespektování nařízení přednosty újezdního úřadu nebude povolen.
 • Kaňkou na jinak velmi zdařilé akci byla skutečnost, že libavští sportovci nezajistili každoroční občerstvení na zámečku Bores a pozorovatelně Velká Střelná – pořadatelům o tom zprávu nedali a tak se stalo, že o tom nebyli včas informováni ani všichni účastníci, což potrápilo především turisty.
 • Nesporným bonusem letošního LBK byla nikdy neviděná nadílka hub, rostoucích podél projížděných tras. Kapitální hřiby plnily batůžky, brašny i improvizovaně zhotovené zavazadla mykologických nadšenců, kteří svými úlovky obdarovávali pořadatele na průjezdních stanovištích.
 • Během akce byla nalezena peněženka s větším obnosem peněz – majitel se o ni může přihlásit na oddělení policie ČR ve Velké Bystřici.
 • Orgány vojenské i státní policie nezaznamenaly žádná závažná provinění, přednosta vojenského újezdu pplk. Mgr. Josef Dřímal poděkoval pořadatelům za odvedenou práci a vyslovil souhlas s realizaci Jarního Bílého kamene, který proběhne v pátek 1. května 2015.
  Rabštýn? O.K.!
 • Letos poprvé řada účastníků Kamene projela nově otevřenou část tratě mezi údolím řeky Bystřice, zbytky osady Bělá a vesnicí Heroltovice. Jako vstupní si ji vybralo jen dvacet zájemců, zato provoz z opačného směru byl velmi svižný: řada Kameníků tuto lahůdku totiž vložila na závěr svého putování po libavské pustině a chuťovku v podobě výstupu na skalisko Malého Rabštýnu si ponechala jako tu třešničku na letošním kamenickém dortu. Služba pořadatelů, kteří střežili odložená kola, byla vítána s nadšením, protože mnozí rychle pochopili, že tam s bicyklem prostě vyjet nelze…Řada sportmanů se při průjezdu kouzelným údolím zastavila v Parku sportu Hrubá Voda na bobové dráze, kde využili nabídky našich sponzorů k jedné jízdě zdarma…

Věčné téma Kamene: přilby
Původně jsme chtěli po letošním LBK tuto letitou „aktualitu“ široce rozepsat, protože si však jako účastníci sami na tuto záležitost nacházíte odpověď na našich webových stránkách(viz níže), zmíníme se o tom jen stručným souhrnem faktů, asi zbytečně omílaným, protože kdo pochopit nechce, ten nepochopí.
Je prokázané, že největším nebezpečím ohrožení života cyklisty je nechráněná hlava
Dojezdová doba k poskytnutí pomoci zraněným rychlou záchrannou službou (RZS) na území VVP je podstatně delší, než v místech normálního civilního života
Přivolání pomoci je z mnoha míst VVP obtížné nebo dokonce nemožné, protože prostor není ani zdaleka celý pokryt kvalitním signálem mobilních operátorů
Vojenský výcvikový prostor je určen ke zcela jiným účelům, než jsou cykloturistické akce formátu Bílý kámen, je k tomu propůjčován jen zcela výjimečně a to za zcela konkrétních podmínek, jejichž plnění účastníky musí pořadatelé zajistit
Jednou z těchto podmínek je požadavek, aby všichni cyklisté, v zájmu ochrany jejich zdraví při pohybu na členitém prostoru 327 km2 používali cyklistickou přilbu

22. ročník (pátek 1. května 2015)

26. akce v historii

Bystřičtí pořadatelé Bílého kamene – město, AVK a Haná – připravili tento ročník se vší odpovědností, bohužel jejich snaha nebyla tentokrát odměněna pěti či šesti tisícovou účastí jako vždy. Není pochyb o tom, že to mělo na svědomí nevlídné počasí a jeho ještě nevlídnější čtvrteční předpověď, slibující šestimilimetrové trvalé srážky.
I když povětrnostní situace nebyla cykloturistice příznivá, napršelo za celý den jen do dvou milimetrů. Přitom ani nezlobil obávaný libavský vítr, i na výšinách evropského rozvodí bylo klidno – v severních částech Libavska dokonce téměř trvale svítilo sluníčko a na polně-lesních cestách se dokonce prášilo.

Pro historii uvádíme i počty vstupů na jednotlivých vstupních stanovištích:
Mrsklesy: 556
Smilov zastávka: 120
Město Libavá: 387
Stará Voda: 59
Nové Oldřůvky: 50
Kovářov: 115
Zelený kříž: 254
Kozlov: 155
Velký Újezd : 88
Daskabát: 57
Autobusy (3x): 141
Celkem 1.981 osob

Nesporně pozitivní je fakt, že během akce se nikdo vážně nezranil a účastníci respektovali ta poměrně náročná ustanovení kamenických propozic – výskyt cyklistů bez přileb byl naprosto ojedinělý a nepříjemně důrazný zákaz fotografování u účastníků byl alespoň oficielně respektován.
Po území vojenského prostoru kroužili podle časového harmonogramu i tři autokary, pro jejichž osazenstvo pořadatelé jako vždy připravili zajímavý program s desítkou zastávek a krátkých výšlapů. Autobusy byly určeny méně zdatným důchodcům, rodinám s dětmi a tělesně postiženým.
Dva tisíce účastníků, kteří se nezalekli špatné předpovědi počasí ani raní zamračené oblohy, byly nakonec za svoji odvahu vyrazit odměněni – na všech občerstvovacích stanicích, ani v libavském či starovodském kostele nebyly žádné fronty. Jízda po poloprázdných komunikacích včetně translibavské magistrály byla tak pro všechny příjemným zážitkem.
Letní Bílý kámen letos bohužel uskutečněn nebude a tak se všichni uctívači téměř nedotčené libavské přírody mohou těšit na 1. května 2016, kdy pořadatelé plánují uskutečnit XXIII. ročník této cykloturistické akce, která nemá široko daleko obdoby.
Důležitou zprávou z přípravy a provedení tohoto Bílého kamene je skutečnost, že funkci hlavního pořadatele převzal od Milana Heřmana předseda AVK Oldřich Wasserrab, svůj poslední Bílý kámen ve funkci jednatele AVK letos připravoval Jaroslav Jerry Koš…
Jako vždy uvádíme v této stati některé zajímavé postřehy či zážitky pořadatelů ze stanovišť a účastníků na trasách akce:

I letos se zvětšil počet výprav cykloturistů ze zahraničí – smečka polských sportovců z Opole a Těšína si během Kamene „odskočila“ i na Svatý Kopeček – zda právě jejich modlitba zlepšila odpolední počasí, nevíme… Zde je jejich nadšené vyjádření z kamenického webu:
Zaregistrovali jsme přítomnost Čecha žijícího na Novém Zélandě, takže to bude asi dlouhodobě nejvzdálenější účastník…
Z českých luhů a hájů se jako nejvzdálenější jeví sympatický manželský pár z Karlových Varů. Ti o celou koncepci Bílého kamene projevovali nelíčený, velký zájem a pokusí se zorganizovat něco podobného ve vojenském prostoru Doupov. Pořadatelka Hanka Glonkova je v Kovářově prohlásila za nejvzdálenější a předla jim cenu – vlastnoručně upečenou dobrotu…
Již v Olomouci podařilo přes naši ostražitou průvodkyni Ludmilu do autokaru proklouznout páru černých pasažérů, kteří takto zřejmě pokračovali v již dříve načatém flámu. Ve Městě Libavá už na ně byla přivolána policie, protože v místní restauraci se dorazili, „dáma“ z této dvojice znečistila WC a inzultovala obsluhu. Průvodkyně jim zabránila ve vstupu do autobusu, kterého se vehementně dožadovali a výprava tak mohla konečně nerušeně pokračovat…
Nejmladším cyklistou byl zřejmě chlapec ve věku 3 let a 3 měsíců, jehož stroj byl ještě opatřen zadními opěrnými kolečky byl na startu velmi netrpělivý. Tatínkovi, který se rozvykládal s pořadatelkou vše rázně utnul zataháním za dres a nekompromisním výrokem “ Tak tati jedeme!!!“
Cenu „Nejhorší silnice roku“ získal úsek cesty z Nových Oldřůvek dolů k Odře. To je prostě šrot…Jedna pořádná zima a jezdíme v čistém makadamu po kufru konstrukce vozovky…
Úctu pořadatelů si získala skupina cyklistů, která popisovala téměř stokilometrovou trasu, ujetou na území Libavé. Skromně k tomu dodali, že za ranního rozbřesku vyjeli kolmo z Holešova a tam se také vrací…
Letos pořadatelé doplnili na různé křižovatky další orientační tabule a pomůcky, takže ještě vylepšili skvělé orientační značení, které obdivovalo množství výprav, zúčastňujících se Kamene poprvé. Jen to vyznačení k samému Bílému kameni nám letos trošku uteklo, leč proudící davy zde rychle vytvořily nepřehlédnutelnou stopu správného směru…
I velký peloton dalších pražských cykloturistů si to po náročném libavském kolečku švihli ještě přes Pomoraví až do Litovle. Pražští kamarádi našeho sponzora Honzy Malého zase vyjeli cyklovlakem „Bílý kámen“ až do Moravského Berouna a přes zastávku na meteostanici Červená u Libavé (nic hezkého jim tam neslíbili) se spustili přes Starou Vodu k Odře, pak k jejímu prameni a padákem údolím Olešnice přes pěší a tankovou střelnici do údolí Bystřice a Olomouce. Holt – vy máte Svatého Víta, my na Hané zase Bílý kámen…

23. ročník (neděle 1. května 2016)

27. akce v historii

Tento ročník probíhal v poněkud pozměněných podmínkách, protože území vojenského prostoru bylo zmenšeno o katastry obcí Město Libavá, Heroltovice, Luboměř p.Strážnou, Kozlov a Slavkov. Tato skutečnost však na rozsah akce neměla vliv, protože trasy akce z minulých let byly zachovány – naopak přibyla zajímavá, byť jen krátká pasáž se vstupním prostorem v hlubočském Ski areálu.
Zmenšení území vojenského újezdu mělo však za následek značné zpřísnění podmínek pořádání. Z užívání tak byly vyřazeny vojenské objekty a to ubytovna Bores a pozorovatelna Velká Střelná. S tím se pořadatelé vyrovnali, horší to bylo v době chytrých mobilů a tabletů se zákazem fotografování na celém území, které je v užívání armády.
Po loňském nevlídném počasí byli pořadatelé tentokrát odměněni téměř ideálními povětrnostními podmínkami, které jsou pro úspěch či neúspěch celé akce vždy rozhodující. Na sluníčku bylo i přes 20°, libavský vítr začal zlobit až v odpoledních hodinách. Za této situace byla celková účast 4.348 cyklistů a turistů optimální, spíš mírně nadprůměrná.

Tradičně uvádíme i počty vstupujících účastníků na jednotlivých vstupních místech akce:
Mrsklesy – 1.011
Hlubočky Ski – 254
Smilov zastávka – 360
Město Libavá – 615
Stará Voda – 56
N. Oldřůvky – 64
Kovářov – 218
Zelený kříž – 715
Kozlov – 673
Velký Újezd – 118
Daskabát – 143
Autobusy – 121

Letošní kůrovcová kalamita na střední a severní Moravě se pochopitelně zásadně odrazila i na území Oderských vrchů. Až třikrát zvýšená těžba v místních lesích oproti normálu poznamenala samozřejmě i značné úseky povolených tras, jejichž povrch byl místy především pro cykloturisty obtížně sjízdný. Účastníci Kamene však tato úskalí zvládli bravurně, protože v průběhu akce došlo jen k jednomu zranění cyklistky, jehož příčinou však nebyl stav vozovky po těžbě kalamitou postiženého lesa.
Pořadatelé se i letos snažili o zdokonalení značení tras akce, jehož systém patří asi k nejvypracovanějším v celé republice, což si účastníci velmi pochvalovali. Prakticky každá významnější křižovatka je opatřena podrobnou, orientovanou mapou se zákresem současného stanoviště a směrů dalšího možného putování.
K řadě zlepšení na tomto ročníku je třeba uvést rozšíření systému cykloservisů po celém území VVP, vydání turistických vizitek Bílý kámen i zajištění občerstvení cyklistů i turistů ve všech místech s větší koncentrací účastníků. Za zmínku určitě stojí, že řada cykloturistů využila nabídku Skiareálu Hlubočky a svezla se na místní bobové dráze za podstatně sníženou cenu.
Za zájmu několika set zúčastněných proběhl v odpoledních hodinách u pramene řeky Odry křest knihy, pojednávající o této lokalitě. Přímo zde si zájemci mohli zakoupit její výtisk, osobně podepsaný třemi autory této zajímavé publikace.
Při hodnocení akce pořadatelé konstatovali, že se v posledních ročnících podstatně zvyšují náklady na její pořádání. Je to částečně způsobeno všeobecným nárůstem nákladů za služby a používaný materiál, desetitisícové částky pak pohltí např. povinné rozmístění mobilních WC na řadě míst akce. To samé platí o povinném zajištění dohledu Zdravotnické záchranné služby, která se vyplatila, neboť provedla několik úspěšných zákroků, včetně rychlého odvozu pacienta na urgentní centrum nemocnice.
Za zaznamenání určitě stojí skutečnost, že péčí AVK a spolupořádajícího spolku Haná bylo letos podstatně opticky zviditelněno vlastní skalisko Bílého kamene. Okolní náletové křoviny byly prořezány tak, aby se rozšířil výhled z hanácké roviny na tento skalní útvar, který dostal nový, rozšířený nátěr od jeho paty až k nejvyššímu pozorovatelnému bodu.
Třiadvacátý ročník Bílého kamene byl bezesporu úspěšnou akcí, která městu Velká Bystřice slouží ke cti již téměř čtvrt století.

24. ročník (pondělí 1. května 2017)

28. akce v historii

Letos jsme opět měli kliku na pěkné počasí, i když předpověď nebyla nijak příznivá a poslední dny před akcí zvaly spíše za teplou pec, než do hvozdů a větrných kopců Libavska. Proto jsme měli velkou radost z 5.149 účastníků.
Jejich počty na jednotlivých vstupních stanovištích:
Kulturní dům Mrsklesy 1.011
Mrsklesy skládka 303
Smilov zastávka 299
Libavá ostrůvek 533
Libavá směr Mrsklesy 42
Stará Voda 34
Nové Oldřůvky 96
Luboměř 83
Kovářov 160
Zelený kříž 866
Nová Ves 4
Kozlov 834
Velký Újezd 323
Hlubočky zákaz 24
Hlubočky skiareál 239
Daskabát most 200
2 autobusy 98

I když letos nebyla otevřena žádná nová trasa, bylo leccos zajímavého k vidění. V libavském kostele byl vystaven nový zvon, který Městu Libavá věnoval místní okrašlovací spolek Lubavia, na dřevěném mezipatře byla k vidění unikátní výstava fotografií libavského kronikáře Jindřicha Machaly „Zapomenuté hřbitovy“. Spolek Starooldřůvané zase ve Starých Oldřůvkách umožnil zájemcům vstup do místního kostela, který se může pochlubit mimo jiné zajímavým zvonem.
Protože se zatím nepodařilo zastavit kůrovcovou kalamitu, probíhá stále intenzivní těžba smrkových porostů, která odhalila účastníkům úplně nové pohledy na krajinu, které však člověka příliš nepotěší.
Potěšitelný však byl fakt, že počet účastníků bez cyklistických přileb letos klesl na minimum a mezi ukázněnými cyklisty to byly opravdu jen ojedinělé výjimky. O tom, že jde o významnou ochranu hlavy svědčí řada úrazů. I letos si jedna cyklistka po pádu z kola přilbu rozbila a byla odvezena do nemocnice s podezřením na otřes mozku. Hůře skončil zkolabovaný cyklista, který po převozu do nemocnice zemřel a stal se tak druhým člověkem, který za čtyřiadvacet let existence Bílého kamene na jeho trasách zahynul. Policií bylo uděleno několik několikatisícových pokut, které by měly přimět i ty nepoučitelné k respektování daného režimu ve vojenském prostoru, který k tak rozsáhlým civilním akcím není určen.
Kameníci si jako každý rok chválili perfektní orientační značení všech tras, k čemuž letos přibyla i velká pochvala za zajištění občerstvení na celém území naší akce, což není vůbec jednoduché. Špatné počasí a tím pádem podstatně snížená účast hladových a žíznivých znamená pro zajišťovatele velké finanční ztráty, což si někteří rebelové neuvědomují.
K letošním menším problémům bylo dočasné přehlcení vstupního stanoviště nad Kozlovem, které je stále více využíváno pro atraktivní nabídku různých tras. Toto stanoviště bude nejen posíleno, ale i přesunuto na vhodnější místo na okraji obce.
Stále se zvyšující náklady na zajištění akce vedly letos pořadatele k nutnému navýšení vkladu za účast o deset korun, což bylo většinou cykloturistů přijato s pochopením. Jen za povinné zdravotní zajištění a rozmístění mobilních WC jsou náklady desetitisícové, kterých jsme byli v minulosti ušetřeni. Jistá částka ze vstupného byla pořadateli věnována na podporu okrašlovacího spolku Lubavia, který opravuje, upravuje a ošetřuje desítky památek, s nimiž se účastníci Bílého kamene na svých trasách setkávají.
Příští ročník Bílého kamene bude významný tím, že bude jubilejní, pětadvacátý. Pořadatelé toto malé jubileum účastníkům připomenou řadou novot a zajímavostí podobně, jak tomu bylo v průběhu „oslav“ ročníku dvacátého.

25. ročník (úterý 1. května 2018)

29. akce v historii

Svým způsobem byl tento rok pro konání této tradiční akce značně dramatický. Kůrovcová kalamita dosáhla téměř šumavských rozměrů a přes intenzivní těžbu se ji nepodařilo zvládnout a malý brouk postupně napadl všechny smrkové porosty. Navíc se koncem března právě tímto prostorem přehnala děsivá větrná smršť, která kůrovcem oslabené porosty zničila totálně – téměř do všech lesů na Olomoucku byl vyhlášen zákaz vstupu, protože polovyvrácené stromy a zaklesnuté větve ohrožovaly vše živé.
Pro pořadatele i účastníky nakonec vše relativně dobře dopadlo – konání jubilejního Bílého kamene bylo povoleno a posléze uskutečněno. Zákaz vstupu do lesa však nadále platil pro oblast varhošťských lesů, což byla nepříjemná komplikace, která měla za následek uzavření vstupních stanovišť u Kozlova, od Velkého Újezdu a Daskabátu. Znepřístupněna byla odbočka z libavské magistrály do Varhoště a ze Strážiska na Kozlov, takže akce přišla o čtvrtinu plochy, která byla pro cyklisty a turisty vždy nejatraktivnější.
Přesto vše proběhlo v prvomájovém termínu za velkého zájmu účastníků, kterých k prohlídce zbídačené přírody Libavska přilákala přes pět tisíc. A v těchto počtech projeli na jednotlivých vstupních stanovištích:
Mrsklesy: 1604
Hlubočky Ski areál: 300
Smilov: 328
Město Libavá: 878
Nové Oldřůvky: 98
Luboměř : 101
Kovářov : 204
Zelený kříž: 1016
Kozlov: 164
Velký Újezd: 34
Daskabát – 180
Stará Voda: 58
Hlubočky: zákaz 20
Autobusy: 96
CELKEM 5.081 účastníků
Poznámka: Účastníci z uzavřených stanovišť byli přesměrováni na nejbližší funkční vstup.

Až na jeden vážnější pád z kola, který skončil jen zhmožděninami, k žádnému většímu úrazu nedošlo. Účastníci až na malé výjimky respektovali uzavřené prostory a kontrolní orgány neregistrovaly žádné hrubé porušení dopravních předpisů a vydaných propozic. Velmi nepříjemné bylo totální uzavření pozorovatelny u Velké Střelné, kde byla uzávěra závorou už u silnice magistrály. Vojáci kategoricky trvají na tom, aby ani na parkoviště u pozorovatelny nebyl přístup což je škoda, protože výhled na celé cvičiště součinnostní střelnice je pro civilisty opravdu atraktivní.
Co se pořadatelům opravdu nepovedlo, bylo zrušení klasických vstupních stanovišť v obci Mrsklesy (kulturní dům) a v centru Města Libavá.
Z Mrskles bylo stanoviště odsunuto až ke skládce, kde docházelo k dlouhým frontám nespokojených účastníků, zvyklých na pohodlí zázemí místního kulturního domu a přilehlého hostince.
Ve Městě Libavá docházelo k velkým zmatkům, protože účastníci přijíždějící do prostoru ze severní částí Moravy jako bezprizorní hledali pořadatele k zakoupení vstupenek a hlavně k získání mapy, podle které by se orientovali – vstupní stanoviště bylo nepochopitelně vysunuto kilometr z centra mimo město na výpadovce ke Smilovu.
Členové libavského spolku Lubavia ve spolupráci s týneckými skauty připravili pro účastníky prohlídku libavského kostela, expozici ve větrném mlýnu, areál kostela na Staré Vodě včetně Královské studánky.
K letošní akci pořadatelé vydali pět informačních zpravodajů. Všechny trasy, po kterých Bílý kámen probíhal, byly jako vždy velice pečlivě vyznačeny – pořadatelé tento organizačně náročný ročník ve ztížených podmínkách zvládli velmi dobře.

26. ročník (středa 1. května 2019)

Město Velká Bystřice, jako zakladatel, statutární organizační subjekt, ale také jako držitel ochranné známky „Bílý kámen®“, po projednání s přednostou Vojenského újezdu Libavá rozhodlo, že od tohoto roku funkci hlavního pořadatele po AVK V.Bystřice převezme jiný velkobystřický spolek, a to národopisný soubor Haná Velká Bystřice ve spolupráci s libavským okrašlovacím spolkem Lubavia.

30. akce v historii

Cykloturistická akce Bílý kámen proběhla 1. května t.r. za velmi příznivého, slunečného jarního počasí při teplotách kolem 15°C – dopoledne téměř bezvětří.
Akce se zúčastnilo 4.968 platících cyklistů a turistů a několika stovek dětí ve věku do deseti let – tři plné autobusy umožnily účast i důchodcům a rodinám s malými dětmi.
Jednotlivé vstupní stanoviště byly letos vytíženy takto:

Mrsklesy 1.421
Hlubočky 259
Smilovský mlýn 250
Město Libavá 594
Stará Voda 26
Nové Oldřůvky 150
Luboměř p.Str. 193
Zelený kříž 756
Kozlov 835
Velký Újezd 141
Daskabát 207
Autokary 136

Během akce se stal jeden vážný úraz při sjezdu lesní cestou, u kterého musela zasahovat rychlá záchranná služba pořadatelů. Podle té zraněnému opět zachránila život cyklistická přilba, což potvrzuje povinnost jejího užití na této fyzicky náročné akci.
Účastníci respektovali propozice Bílého kamene, nařízení přednosty vojenského újezdu i pokyny příslušníků vojenské a státní policie, armády ČR i orgánů Lesní správy.

27. ročník (pátek 1. května 2020) – první zrušená akce v historii

Na základě společného rozhodnutí pořadatelů akce a vzhledem k epidemiologické situaci šíření koronavirové infekce byl termín akce 1. května zrušen a byla zahájena jednání pořadatelů o náhradním termínu.
Na poradě pořádajících subjektů ze dne 4. června 2020 bylo o konání akce Bílý kámen® pro rok 2020 rozhodnuto takto:
Po zvážení všech okolností souvisejících s aktuální epidemiologickou situací v České republice se pořadatelé Bílého kamene rozhodli nerealizovat náhradní termín Bílého kamene v roce 2020.
Poprvé za celou historii Bílého kamene je tak jeho ročník zrušen bez náhrady.

27. ročník – (náhradní termín 28. srpna 2021)

Po sedmadvaceti létech od roku 1994 loni poprvé došlo k přerušení tradice pořádání této akce, kdy v důsledku neutěšené pandemické situace bylo její konání odvoláno.

Definitivní povolení konání letošní akce bylo vydáno až přesně měsíc před jejím konáním, což byl pro pořadatele termín téměř šibeniční – nakonec však bylo vše potřebné včas a dobře připraveno. Jediný možný termín konání byl až poslední víkendová sobota v srpnu, což samozřejmě negativně ovlivnilo počet účastníků – přesto byli jak pořadatelé, tak účastníci spokojeni s tím, že tradiční akce tento rok vůbec proběhne. Silnice, lesní a polní cesty i úzké pěšinky Libavska jsou pro účastníky velkým lákadlem, protože takto zachovaná příroda se snad nikde jinde v Česku nenachází.

Dalším problémem tohoto ročníku zejména pro pořadatele byla skutečnost, že na území vojenského újezdu probíhalo před termínem konání rozsáhlé, čtrnáctidenní cvičení. Veškeré přípravy v terénu tak probíhaly jen o posledním víkendu před vlastní akcí.

Na zabezpečení a uskutečnění letošního ročníku  se podílelo přes sedmdesát pořadatelů za spolků Haná a Lubavia. Členové bystřického souboru Haná zajišťují provoz na jedenácti vstupních stanovištích po obvodu celého vojenského újezdu v počtu padesáti pořadatelů a vytyčují všechny povolené trasy v terénu, členové libavského spolku Lubavia pak poskytují všem účastníkům informace z historie zdejšího kraje na třinácti vybraných místech.

Armáda nám tentokrát umožnila průjezd novou trasou z Hluboček přes bývalou ves Nepřívaz taktickým cvičištěm až na výšinu Strážisko nad osadou Jestřabí. Členové spolku Lubavia zpřístupnili nově upravené hřbitovy v Nové Vsi n.Odrou a v osadě Bělá, v odsvěceném kostele ve Městě Libavá byla připravena rozsáhlá výstava velkoformátových fotografií z Libavska.

Z padesátikorunového vstupného pořadatelé vyčleňují z každé vstupenky dvacetikorunu na opravy a údržbu památek  Libavska – za takto získané prostředky byl z minulého ročníku úplně restaurován poničený Jahnův kříž u Smilova nákladem přes šedesát tisíc korun.

Pro důchodce a rodiny s dětmi byly na vybraných trasách v akci tři autokary – z Olomouce, Velké Bystřice a Hluboček.

Letošní rok pořadatelé vyhlíželi stotisícího účastníka Bílého kamene, počet 1.254 zúčastněných však na to ještě nestačil. Všech Bílých kamenů se do dnešního dne zúčastnilo celkem 99.251 osob, takže příští rok k tomu určitě dojde.

Tradiční informace: počty účastníků letošního ročníku na jednotlivých vstupních stanovištích:

Mrsklesy 381
Smilov 33
Libavá 152
Stará Voda 16
Nové Oldřůvky 36
Luboměř 49
Zelený kříž 161
Kozlov 98
Velký Újezd 69
Daskabát 92
Hlubočky 95
Autobusy 72

Celkem: 1.254 účastníků

28. ročník – (1. května 2022)

Ústup covidové pandemie umožnil letos konečně uspořádání Bílého kamene v klasickém formátu v obvyklý prvomájový čas a to včetně uskutečnění již loni připraveného rozšíření trasy akce.

Tím bylo zpřístupnění části údolí řeky Odry z Města Libavá kolem Libavského potoka přes Keprtovice na soutok s Odrou. Odtud kolem Odry přes Zigartice s obnoveným hřbitovem, kolem lubaviácké perly Vojnovické kapličky a pak dál přes Vojnovice proti proudu Lazského potoka přes Královskou studánku k chrámu ve Staré Vodě. Trasa vede panenskou libavskou přírodou a její projetí bylo pro účastníky doslova úžasným zážitkem.

Letošní organizaci nám dost zkomplikovala celková uzavírka komunikace z Kozlova až po Božkov, což byl problém zejména pro vstupní stanoviště Zelený kříž a přístup k prameni Odry, kam nemohly ani autokary.

Bohužel i letos zůstal v platnosti zákaz poskytování jakéhokoliv občerstvení účastníků na území vojenského újezdu Libavá, což se nám snad na další ročník podaří změnit.

K letošním úspěchům bezesporu patří rozšíření a další zkvalitnění informační činnosti členů spolku Lubavia, kteří byli v přímém kontaktu s účastníky na mnoha nových místech, nejen na trase kolem Odry. Byla k vidění úplně nová výstava v libavském kostele, informační tabule na všech zajímavých objektech, vzorně uklizený areál Stará Voda, obnovemý Kleinův obrázek a další menší i větší libavské památky.

Záštitu nad Bílým kamenem letos poprvé převzala ministryně obrany J. Černochová. Ze zvýšeného vstupného a celé letošní částky na opravu libavských památek pořadatelé věnovali čtvrt milionu korun obyvatelům válkou sužované Ukrajiny – tato tam byla předána 1. července v ukrajinském Lvově.

Letošního Bílého kamene se zúčastnilo 3.455 osob – takže jsme teoreticky přivítali stotisícího účastníka. Za sedmadvacet let pořádání akce vojenský prostor na naší akci navštívilo celkem 102.634 registrovaných účastníků.