Jak Bílý kámen probíhá?

(informace nejen pro ty, kteří vyráží poprvé)

 

Kdo k nám jezdí?

Téměř devadesát procent účastníků akce jsou cyklisté, necelých deset procent tvoří turisté a ten nepatrný zbytek jsou senioři a rodiny s dětmi v několika autokarech, pohybující se po vojenském prostoru ve zvláštním režimu.

Kde začít?

Cyklisté i turisté si mohou vybrat jeden z desítky vstupních míst – v obci Mrsklesy, Hlubočky, na Smilovském mlýně, v Městě Libavá, Staré Vodě, Nových Oldřůvkách, nad obcí Luboměř pod Strážnou, na Zeleném kříži, v Kozlově, nad obcí Velký Újezd a Daskabát – detailní mapové umístění každého vstupu je zakresleno na webových stránkách akce. Akce se koná vždy od 7 do 16 hodin.
Tam po úhradě vstupného obdržíte propozice a mapy se zakreslenými komunikacemi, po nichž se účastníci mohou pohybovat. Vlastní trasy si pak volí každý podle svého zvážení, podle své fyzické zdatnosti či zájmu, které lokality chce navštívit. Je vhodné tento záměr si připravit dopředu, proto je nová mapa účastníkům k dispozici na webových stránkách minimálně měsíc před akcí, včetně popisu návrhu celé řady možných tras. Pak už můžete vyrazit. Do lidmi v podstatě dlouhodobě opuštěného prostoru.

Co ještě potřebuji vědět?

Protože na území vojenského újezdu není jediná vesnička, jediné místo trvale osídlené člověkem, jste odkázáni v podstatě jen sami na sebe, případně na další účastníky akce a pořadatele.
Je důležité mít vhodné oblečení a počítat s náhlou změnou počasí, dlouhé kilometry nenajdete místečko, kde byste se mohli schovat. Váš bicykl musí být v dobrém technickém stavu a to nejlépe v horském nebo trekovém provedení, na galuskách opravdu daleko nedojedete. Výbava pro menší opravy, defekty a drobné náhradní díly je samozřejmostí.

Na trasách mimo Vojenský újezd je několik míst možného občerstvení (Město Libavá, Kozlov, Staré Oldřůvky, Stará Voda…), nečekejte tam však žádný Alcron, ale často značné fronty. Vlastní zásoby pití a patřičně tlustý lepeňák z domova vše jistí, čistých studánek je po Libavé celá řada a stojí za ochutnání – ten Královský pramen na Staré Vodě je dokonce snad léčivý a prý i zázračný.
Celá desítka vstupních míst není samoúčelná, umožňuje rychlé odbavení několikatisícového kvanta účastníků pořadateli a jejich rozptýlení do menších skupin. Přesto se zákonitě na páteřních komunikacích pohybují současně oběma směry značné počty kameníků, kteří se musí navzájem respektovat. I na polních a lesních cestách dochází k neustálému styku cyklistů a turistů – pozor, povolené komunikace jsou pro všechny účastníky stejné!

Specifika akce

Mezi specifika Bílého kamene, pořádaného z velké části na území vojenského újezdu, patří nařízení povinného použití přileb všemi cyklisty, zákaz fotografování vojenských objektů, zákaz vstupu kdekoliv mimo povolené komunikace, zákaz táboření a rozdělávání ohně kdekoliv. Převážná většina účastníků tato omezení chápe a přijímá je. Vojenské újezdy jsou určeny jednoznačně k výcviku vojsk, který přináší velká rizika nejen cvičícím jednotkám, ale zejména civilním osobám, kterým je na tato území, v zájmu ochrany jejich životů, vstup trvale zakázán. Věřte, že povolení konání Bílého kamene na tomto území je ne malým, ale velkým zázrakem, který se jen díky vašemu pochopení a ukázněnosti každoročně opakuje – nikdy se neví, zda se bude konat i příští rok.

Na trasách Kamene budete projíždět rozvalinami několika kdysi kvetoucích obcí, jejichž zbytky lákají k bližší prohlídce. Prosíme, nedělejte to! Členové spolupořádajícího spolku Lubavia by vám mohli vyprávět o desítkách očím ukrytých studní, hlubokých žump, zřícených stropech sklepů a zetlelých stromů, které stojí jen zázrakem. Z takových pastí se nikdo zdráv nedostane a nevěřte, že vás spasí váš mobil se skvělou aplikací Záchranka. V těchto pustinách je bohužel ještě mnoho míst, odkud se nikam a nikoho nedovoláte.

Věřte však, že to stojí za to…

Ale již dosti chmur a varování. Čeká vás překrásný den v úžasné přírodě, které si můžete užít jen jednou do roka. Ona bohužel v posledních létech dostala strašně zabrat, a to nejen šňůrou vichřic počínající orkánem Kyril, ale především kůrovcem, který nezadržitelně ničí všechny smrkové porosty a omezuje i nás intenzivní těžbou. Přesto ono evropské rozvodí Odry a Dunaje, po kterém akce Bílý kámen od severu k jihu probíhá, patří, právě v této lokalitě, k nejhezčím. O tom, co všechno můžete na libavském území uvidět, vás budeme podrobně informovat v připravovaných zpravodajích.

Krásné zážitky Vám za pořadatele přeje Jaroslav Jerry Koš.