Zpravodaj Bílého kamene č. 3/2019: Autokarem na Bílý kámen

Královská studánka na Staré Vodě

Královská studánka na Staré Vodě

Autokarový zájezd připravují pořadatelé pro starší občany a pro rodiny s menšími dětmi, které akci nezvládnou pěšky nebo na kole.

Co uvidíte

Autokar s průvodcem projíždí postupně vojenský prostor s devíti zastávkami, na kterých se účastníci seznamují se zajímavými místy a objekty. Podniknou krátkou procházku a vystoupí na legendami opředené skalisko Bílý kámen, prohlédnou si z výšiny Strážisko, doslova prérijní pláně taktického cvičiště mezi Fidlovým kopcem, Jestřabím a Nepřívazy, zastaví se na zámečku Bores, prohlédnou si památníček na místě zlikvidované obce Velká Střelná a ruiny hřbitova v bývalém Smilově. Ve Městě Libavá pak navštíví odsvěcený libavský kostel, větrný mlýn a památník založení útvarů PTP (Pomocný technický prapor), zajedou na Starou Vodu, kde si prohlédnou i interiéry unikátního poutního kostela se zbytky kláštera, hřbitova a rybníčku, aby pak podnikli procházku ke Královskému prameni, vyvěrajícího v krásně rekonstruované kapličce. Na zpáteční cestě se zastávkou u památníku obce Nová Ves nad Odrou projedou přes Zelený kříž a své putování po Libavsku pak ukončí výšlapem z Kozlova k prameni řeky Odry.

Informace pro zájemce
  • Cena zájezdu je 170,- Kč pro účastníky vyjíždějící z Velké Bystřice (autobusová zastávka u radnice ve směru na Mrsklesy v 8:00 hod.), pro účastníky vyjíždějící z Olomouce (Jeremenkova ulice u nádraží naproti budovy České pošty v 8:30 hod.) je 200,- Kč.
  • V ceně je zahrnuto vstupné 40,- Kč, mapa s propozicemi a mnoha dobovými fotografiemi, itinerář průjezdu trasy a výklad průvodce po celé trase zájezdu.
  • Děti do deseti let mají cenu zájezdu sníženou o cenu vstupného.
  • Děti do patnácti let se mohou zúčastnit jen v doprovodu dospělé osoby.
  • Autokarového zájezdu se mohou zúčastnit jen zájemci, kteří se na zájezd předem přihlásí a zaplatí hotově, nebo převodem na účet celkovou cenu za všechny přihlašované účastníky do tří dnů po jejich přihlášení.
  • Objednávky zařizuje Kulturní a informační centrum Velká Bystřice: kic@muvb.cz, 734 236 502, www.velkabystrice.cz
  • Místa můžete objednávat od 1. března 2019 do obsazení kapacit autokarů.
  • Kočárky do autokarů neberte, terén, ve kterém se budete pohybovat, není vhodný pro jejich použití.
  • Předpokládaný návrat kolem 16:00 hod.

Plánované zastávky a výšlapy z autokarů
Bílý kámen

Bílý kámen

Parkoviště pod Strážnou

Výstup po cestě na náhorní plošinu Strážné k smírčímu kříži a na Bílý Kámen – výhled do krajiny Hané (Mrsklesy, Velká Bystřice, Bystrovany, Olomouc) a návrat zpět na parkoviště k autobusu – zde možnost občerstvení (cca 1,2 km).

Parkoviště pod Strážiskem

Výstup na rozhled po taktickém cvičišti z výšiny Strážisko nad osadou Jestřabí, výhled na zříceninu jestřebského kostela, Fidlův kopec, Strážnou, nepřívazské pastviny, Svatý Kopeček – za pěkného počasí bez oparu i Praděd (tam i zpět cca 0,6 km).

Zámeček Bores

Zámeček Bores

Zámeček Bores

Krátká prohlídka areálu bývalého loveckého zámečku (tzv. „Čepičkova vila“), který dnes slouží jako ubytovna cvičících vojsk, využívaná i zahraničními armádami. Možnost občerstvení v režii libavských sportovců.

Velká Střelná

Zastávka u památníčku druhé největší obce Libavska (postavený původními obyvateli, mapka v mědi, podrobné údaje o obci před 2. světovou válkou) na místě velkostřeleckého kostela (nad ní jeho rozvaliny).

Smilov

Památník zaniklé obce, nad ním zbytky kostela a hřbitova, na němž byly loni nalezeny spolkem Lubavia barokní sochy, odstraněné z libavského náměstí.

Město Libavá

Zastávka na náměstí, procházka ke kostelu a větrnému mlýnu, prohlídka obou objektů s výstavami, památník PTP na náměstí, možnost občerstvení na náměstí a v jediné restauraci.

Kostel na Staré Vodě

Kostel na Staré Vodě

Stará Voda

Prohlídka opravovaného poutního kostela s výkladem, procházka ke Královskému prameni, kde byla skauty z Velkého Týnce obnovena původní kaplička, v níž pramen vyvěrá. Za pozornost jistě stojí i skauty obnovený hřbitov a odhalené zbytky místního kláštera, pracně obnovený původní rybníček u kostela bude asi ještě bez vody (cca 1,4 km).

Nová Ves nad Odrou

Procházka k památníku zaniklé obce se zachovalým kamenným křížem (obnovený v r. 1996) a textem původních obyvatel (cca 0,6 km).

Zelený kříž

Kdysi významná myslivna s formanským pohostinstvím, mohutný kříž, zrušený při rozšiřování silnice, dnes malá zelená replika z 90 let minulého století.

Pramen Odry

Pramen Odry

Pramen Odry

Totálně zdevastovaný les po předloňské vichřici, delší výšlap k upravenému prameništi s přístřeškem a informační tabulí, návrat zpět (cca 1,4 km).

Pěkné počasí a krásné zážitky na Bílém kameni vám přejí pořadatelé.

facebook.com/bilykamen.libava

instagram.com/bilykamen

www.bilykamen-libava.cz